image description

Dooro luqadaada liiska hoos ku qoran.

KU SOO DHAWOW SAMFUNNSKUNNSKAP.NO

Boggagaan netka waxaad ka helaysaa manhajka maadada 50 ka saacadood ee barashada cilmiga bulshada dadka waaweyn ee haajiriinta ah. Halkaan waxaad ka helaysa aaqoon muhiim ah oo ku saabsan wadanka Noorway, sida xauuqdaada, fursadahaaga, iyo waajibaadka ku saaran ee bulshada aad ku dhexnooshahey ee Noorway.

button