image description

Vel språk frå menyen under. Lukke til!

VELKOMEN TIL SAMFUNNSKUNNSKAP.NO

På desse sidene finn du pensum til faget 50 timar samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar og statsborgarprøva. Her skal du få viktig kunnskap om Noreg og om rettane, moglegheitene og pliktene dine i det norske samfunnet.

Får du opplæring i samfunnskunnskap etter ny læreplan (2021)? Det finst no ein ny læringsressurs som dekkjer den nye læreplanen.