image description

Dooro luqad liiska hoos ku qoran. Nasiibwacan!

KU SOO DHAWOW SAMFUNNSKUNNSKAP.NO

Boggagan waxaad ka helaysaa manhajka maadada 50-ka saacadood ee barashada cilmiga bulshada ee loogu talogaley dadka waaweyn ee ajinebiga ah (iyo imtixaanka noowiijan noqoshada). Halkaan waxaad ka helaysa aaqoon muhiim ah oo ku saabsan wadanka Noorway, sida xauuqdaada, fursadahaaga, iyo waajibaadka ku saaran ee bulshada aad ku dhex nooshahey ee Noorway.