image description

Zgjidhni gjuhën e juaj nga lista më poshtë. Me fat!

MIRË SE VINI NË SAMFUNNSKUNNSKAP.NO

Në këto faqe ju do të gjeni planin mësimor për kursin 50 orësh të njohurive/diturive shoqërore për imigrantët e rritur. Këtu, do të merrni informacion të rëndësishëm në lidhje me Norvegjinë dhe në lidhje me të drejtat tuaja, mundësitë dhe detyrimet në shoqërinë norvegjeze.

A merrni mësimin e njohurive shoqërore sipas plan programit të ri arsimor (2021)? Tani ekziston një burim i ri mësimor që mbulon plan programin e ri arsimor.