image description

เลือกภาษาจากเมนูข้างล่าง ขอให้โชคดี!

ยินดีต้อนรับสู่ SAMFUNNSKUNNSKAP.NO

ในหน้าเหล่านี้คุณจะพบหลักสูตรการเรียนสำหรับหลักสูตรการเรียนรู้ทางสังคมเป็นเวลา 50 ชั่วโมงสำหรับผู้อพยพที่เป็นผู้ใหญ่ ที่นี่คุณจะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนอร์เวย์และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ โอกาส และหน้าที่ในสังคมชาวนอร์เวย์