Wax sax ah

Wax sax ah

Bisha Koobaad 10th, 2012 by admin

Qaybta aad bixinayso (Egenandel)

  • Dawladu in badan ayey bixisaa qiimaha ku baxa in dhakhtar la la kulmo. Bukaanku waa in isagu uu bixiyaa qaybtiisa, dawladduna inta hadhay ayey bixinaysaa.
  • Waxa kale oo qaybtiisa u dheer bukaanku in bixiyo kharashka faashadaha, irbadaha, daawada, shaybaadhka iyo wixii la mid ah.
  • Carruurta ka yar 16 sanno ma bixinayaan qaybtooda. Kontoroolka uurku waa lacag la’aan.
  • Qaybtaada xagga dhakhtarkaagu waa caadi ahaan qiyaastii 150-300 oo karoon kulankiiba.

Kaadhka bilaashka (Frikort)

Marka aad bixiso qaybtaada xaddi lacageed oo cayiman sannad gudihii, waxa aad xaq u leedahay kaadh bilaash ah. Marka aad bixiso xaddiyadaa qaybahaaga ah, waxa si atomaatik ah laguugu soo dirayaa boostada kaadh bilaash ah oo ka imanaya maamulka-dhaqaalaha-caafimaadka (HELFO). Markaa waa in aad tustaa kaadhka marka aad la kulmayso dhakhtarka ama aad iibsanayso dawooyin ku qoran rasiidhka buluuga ah. Markaa ma bixinaysid qaybtaada inta sannadkaa ka hadhay. Macluumaad intaa ka badan eeg https://helsenorge.no/waxaad ka helaysaa liiska dhakhaatiirka. Halkan ayaad ka dooran kartaa dhakhtarkaaga.

Comments are closed.