(Norsk / Bokmål ) Fakta, 513

(Norsk / Bokmål ) Fakta, 513

Thang Ging 10th, 2012 by admin

Phần tiền tự trả

  • Chính quyền trả phần nhiều các khoản phí tổn khi đến khám bịnh ở bác sĩ. Bịnh nhân phải tự trả một phần tiền, và nhà nước trả phần còn lại.
  • Ngoài phần tiền tự trả, bịnh nhân còn trả tiền băng vải, ống chích, thuốc men, các mẫu xét nghiệm và tương tự.
  • Trẻ em dưới 16 tuổi không trả phần tiền tự trả. Các lần khám thai cũng miễn phí.
  • Phần tiền tự trả tại bác sĩ riêng thông thường khoảng 150-300 kroner cho mỗi lần khám bịnh.

Thẻ miễn trả tiền

Sau khi đã trả một số tiền nhất định của phần tiền tự trả trong khoảng một năm, bạn được quyền nhận thẻ miễn trả tiền. Khi đã trả số tiền nhất định của phần tiền tự trả, bạn sẽ được Cơ quan điều hành về kinh tế sức khoẻ (HELFO) tự động gửi thẻ miễn trả tiền qua bưu điện. Bạn phải xuất trình thẻ này khi đi khám bịnh ở bác sĩ hay lúc mua thuốc bằng toa màu xanh dương. Khi đó bạn sẽ không trả phần tiền tự trả trong suốt thời gian còn lại của năm.
helfo.no/frikort-for-helsetjenester-egenandelstak-1

Bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin về https://helsenorge.no.

  • Posted in Sự kiện
  • Comments Off on (Norsk / Bokmål ) Fakta, 513

Comments are closed.