Til læreren

Historie, geografi og levesett

Framveksten av det moderne Norge

Lærerveiledning til film 2: Geografi og levesett  

OBS Filmene er midlertidig utilgjengelige.

Samfunnskunnskapskonferansen 2012 holdt professor i historie ved Universitetet i Oslo, Knut Kjeldstadli et foredrag om historiske prosesser som har ledet til framveksten av det moderne Norge. Foredraget kan du se her: Framveksten av det moderne Norge

Dette er Norge 2017

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har utgitt heftet “Dette er Norge 2017 – Hva tallene forteller”. Her finner du statistikk om en rekke områder av det norske samfunnet på en brukervennlig måte: Dette er Norge 2017

 

Geografi

Det er nesten 100 byer i Norge.

Disse er de ti største (etter folketall i 2017):

Oslo (ca. 669 000 innbyggere)

Bergen (ca. 279 000 innbyggere)

Trondheim (ca. 191 000 innbyggere)

Stavanger (ca. 133 000 innbyggere)

Kristiansand (ca. 90 000 innbyggere)

Fredrikstad (ca. 80 000 innbyggere)

Sandnes (ca. 76 000 innbyggere)

Tromsø (ca. 75 000 innbyggere)

Drammen (ca. 68 000 innbyggere)

Sarpsborg (ca. 55 000 innbyggere)

 

Kilde: Kommunefakta Norge

Oppgavene til “Historie, geografi og levesett”

Historie

Hvorfor er det viktig å kjenne et lands historie?
På hvilken måte har Norges historie betydning for dagens Norge?

Nasjonalfølelse
På 1800-tallet ble nasjonalfølelsen sterkere blant mange nordmenn.
Hva er nasjonalfølelse?
Hvordan skapes den?
Hva kan være negativt, og hva kan være positivt med nasjonalfølelse?

Krig
Snakk om hvordan en krig påvirker et samfunn.

Arbeiderbevegelsen
Diskuter arbeiderbevegelsens betydning for dagens Norge.

Kvinnebevegelsen
Diskuter kvinnebevegelsens betydning for dagens Norge.

Hvilket svar er riktig?

Når fikk Norge egen grunnlov?
I 1350
I 1814
I 1905

Når ble Norge en oljenasjon?
I 1905
I 1940
I 1969

Omtrent når var vikingtiden?
800 – 1050
1350 – 1814
1940 – 1945

Når var Norge i union med Danmark?
1350 – 1814
1814 – 1905
1905 – 1940

Når var Norge okkupert av Tyskland?
1840 – 1845
1905 – 1910
1940 – 1945

Når var nasjonalromantikken?
1000-tallet
1500-tallet
1800-tallet

Når ble Norges union med Sverige oppløst?
I 1905
I 1945
I 1969

Tradisjoner og høytider

Julefeiring
Meryam og familien hennes har nettopp kommet til Norge. Det er snart jul, og på skolen jobber klassen med ulike oppgaver om jul og julefeiring. De skal også ha adventskalender og gå rundt juletreet. Meryams foreldre er ikke kristne. Meryam skal lære om kristne tradisjoner på skolen og foreldrene er usikre på hva dette innebærer.

Hva tenker du om foreldrenes situasjon?
Hva tenker du om Meryams situasjon?

Bursdagsselskap
Amir går i andre klasse på skolen. Han og familien kom til Norge for kort tid siden. Nå er Amir invitert i bursdagsselskap til en klassekamerat. Foreldrene hans er usikre. De vet ikke hvordan et slikt selskap foregår, og hva som forventes av dem.

Tror du Amir får gå i selskapet?
Hvilke grunner kan foreldrene ha til å si ja eller nei?
Hvilke konsekvenser kan det få for Amir om han får gå i selskapet eller ikke?

Religioner og livssyn i Norge

Rett eller galt?

Norge har en statskirke.
Den norske kirken er romersk-katolsk.
Det er religionsfrihet i Norge.
Alle som bor i Norge, er medlem av et trossamfunn.
Det er flere buddhister enn muslimer i Norge.
Staten finansierer flere trossamfunn.