Til læreren

Barn og familie

Lærerveiledning til film 3: Barn og familie

OBS Filmene er midlertidig utilgjengelige.

Rettigheter og plikter i ekteskapet

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) har publisert disse artiklene i Utrop: Om å skrive ektepakt (JURK) Om skilsmisseoppgjør (JURK) Om barnefordeling etter skilsmisse (JURK) IMDi har også laget et undervisningsopplegg om tvangsekteskap: Tvangsekteskap

Homofili

I Norge skal alle ha like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Felles ekteskapslov – trådte i kraft 1. januar 2009: Loven gir alle lesbiske og homofile rett til å inngå ekteskap uavhengig av seksuell orientering. Den norske kirke og andre trossamfunn har vigselsrett, men ikke vigselsplikt. Mer om homofili, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk finner du på disse sidene: Regjeringen.no: seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk bufdir.no: Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

Vold i nære relasjoner

Politiet har lansert en informasjonskampanje og en nettside om vold i nære relasjoner. Nettsidene er oversatt til ni språk. Du finner sidene her: Hvorlite.no

Her kan du se spesialpsykolog Didrik Hægelands presentasjon av temaet vold i nære relasjoner som han holdt på et etterutdanningskurs for tospråklige lærere 7.-8. juni 2013, med tema “Vold i nære relasjoner”. Hægelands foredrag om seksualisert vold, kan du se her: Seksualisert vold – rettigheter og konsekvenser

(Hvis du ikke får opp filmen, må du skru på Flash. I Chrome gjør man det ved å trykke på i-en ved url-feltet og velge nettstedinnstillinger –> Flash –> Tillat)

JURK har publisert denne artikkelen om vold i nære relasjoner: Vold i nære relasjoner

UDI har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har UDI utviklet informasjonsmateriell om den såkalte mishandlingsbestemmelsen. Mishandlingsbestemmelsen (utlendingsloven § 53 første ledd bokstav b) skal sikre at ofre for vold i nære relasjoner som er i Norge i familieinnvandring med ektefelle eller samboer, ikke skal måtte velge mellom å reise ut av Norge eller bli værende i en voldelig familierelasjon. De skal derfor få selvstendig opphold dersom de søker om det. Flere av søkerne er uten nettverk, og voksenopplæringssentrene er et av få steder de treffer andre. UDI håper derfor at voksenopplæringssentrene kan være interessert i å bestille informasjonsmateriell, slik at personer i målgruppen kan få informasjon om mishandlingsbestemmelsen.

Informasjonsmateriellet består av følgende deler:

 • En plakat i A4-format om mishandlingsbestemmelsen.
 • En brosjyre om mishandlingsbestemmelsen i A5-format, rettet både til de voldsutsatte og til hjelperne deres. Brosjyren inneholder en oversikt over hva som skal til for å få tillatelse etter mishandlingsbestemmelsen, hva som ligger i begrepet mishandling i utlendingslovens forstand, og hvilke andre alternative tillatelser som finnes.
 • En liten flyer som er lett å ta med seg og gjemme bort, og som skal deles ut til personer i risikogruppene.
 • Materiellet er tilgjengelig på språkene norsk, engelsk, arabisk, farsi, fransk, russisk, somali, filippinsk, thai, urdu, dari, sorani, tigrinja, spansk og portugisisk. Flyere og brosjyrer kan bestilles kostnadsfritt ved å sende mail til caja@udi.no . Oppgi ønsket antall og språk. Plakatene kan ikke bestilles, men kan skrives ut fra udi.no/vold

  Barnevernet

  Les artikkelen om barnevernet skrevet av Bente Fjell Holen i samarbeid med Kompetanse Norge: Barnevernet Du kan lese mer om barnevernet på denne siden: barnevernet.no  Barneombudet  har også en egen temaside om barnevernet, den finner du her: barnevernet

  Boliger

  Les artikkelen “Bolig- og boforhold i Norge” av Farahnaz Rastegar i samarbeid med Kompetanse Norge: Bolig- og boforhold i Norge Finans Norge, Husbanken og NAV har utviklet en digital simulator som viser hvordan du kan styre økonomien på veien til egen bolig. Simulatoren finner du her: Sjef i eget liv Norsk brannvernforening har laget dette informasjonsmateriellet om brannsikker bolig: Brannsikker bolig Informasjonsmateriellet er også oversatt til 32 språk, materiellet finner du her. JURK har publisert denne artikkelen i Utrop: Om å skrive leiekontrakt

  Forbrukerrettigheter

  Forbrukerrådet har en side med tips om rettigheter for forbrukere.Tipsene finner du her: Forbrukertips

  Oppgavene til “Barn og Familie”

  Familier
  Skilsmisse
  Diskuter hvordan foreldre som skiller seg, best kan ta vare på barna sine.

  Samboere
  Diskuter hvorfor mange velger å være samboere uten å gifte seg.
  I hvilke aldersgrupper tror du det er vanligere å være samboer enn gift?

  Husholdning
  Diskuter størrelsen på husholdningene i Norge og i ditt hjemland.
  Hva sier dette om samfunnet?
  Hvilke konsekvenser får dette for innbyggernes liv sosialt og økonomisk?

  Barndom, barneloven og barnevernet
  Myndighetsalder
  I Norge er myndighetsalderen 18 år.
  Hva betyr det å være myndig?
  Hvilken myndighetsalder synes du ville være den beste?
  Hvorfor?

  Barneoppdragelse
  Diskuter forholdet mellom foreldrenes ansvar og skolens ansvar for barnas oppdragelse.

  Barndom og barneloven
  Hvem skal ha fødselsmelding når et barn blir født?
  Folkeregisteret
  Foreldrene
  Jordmoren

  Hvem har som regel hovedansvaret for et barn og barnets oppdragelse?
  Skolen
  Foreldrene
  Barnehagen

  Hva er myndighetsalderen i Norge?
  12 år
  15 år
  18 år

  Hva sier barneloven om bruk av vold i oppdragelsen?
  Ingenting.
  Det er forbudt.
  Det er tillatt.

  Hvor gammel må man være for å avgjøre spørsmål om egen utdanning?
  15 år
  18 år
  20 år

  Skolen og hjemmet
  Snakk sammen om hvordan det er for barn å leve i en kultur hjemme og i en annen kultur i barnehagen eller på skolen.

  Likestilling
  Husarbeid
  Tor og Anna er gift og har to små barn. Begge jobber i full stilling utenfor hjemmet. Barna går i barnehage. Når de kommer hjem om ettermiddagen, er alle fire slitne. Tor og Anna krangler mye om husarbeid. Anna synes at Tor gjør for lite arbeid hjemme, mens Tor synes at han gjør mer enn nok.

  Hvordan kan Tor og Anna fordele arbeidsoppgavene hjemme på en god og rettferdig måte?
  Hvilke arbeidsoppgaver krangler de om, tror du?

  Rettigheter og plikter i ekteskapet
  Ekteskapsloven
  Diskuter ekteskapsloven, som tillater personer av samme kjønn å gifte seg.

  Hvorfor var det stor debatt før loven ble vedtatt?
  Hvilke verdier i det norske samfunnet kommer til uttrykk gjennom en slik lov?

  Rettigheter og plikter
  Martin og Selma er gift. Martin jobber og tjener penger, mens Selma er hjemmeværende husmor. De krangler mye om penger. Martin vil ikke fortelle kona hvor mye han tjener. Selma må be om penger hver gang hun skal kjøpe mat eller noe annet.

  Hva sier loven om det Martin gjør?
  Hva synes du Martin og Selma bør gjøre?

  Rettigheter og plikter i ekteskapet
  Alle som er over 18 år, som ikke er gift fra før og som har lovlig opphold i Norge kan inngå ekteskap her.
  Kvinner og menn har samme rett til fritt å velge ektefelle selv.
  Den som presser noen til å gifte seg kan få fengselsstraff.
  Et ektepar som ønsker å skille seg må være separert i minimum to år før de kan få skilsmisse.
  Kvinner og menn har samme rett til å ta ut separasjon og be om skilsmisse.
  Ektefeller har et felles ansvar for å forsørge og ta seg av familien.
  En mann kan bestemme selv om kona skal få vite hvor mye han tjener.