Til læreren

Barn og familie

Lærerveiledning til film 3: Barn og familie

Rettigheter og plikter i ekteskapet

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) har publisert disse artiklene i Utrop: Om å skrive ektepakt (JURK) Om skilsmisseoppgjør (JURK) Om barnefordeling etter skilsmisse (JURK) IMDi har også laget et undervisningsopplegg om tvangsekteskap: Tvangsekteskap

Homofili

I Norge skal alle ha like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Felles ekteskapslov – trådte i kraft 1. januar 2009: Loven gir alle lesbiske og homofile rett til å inngå ekteskap uavhengig av seksuell orientering. Den norske kirke og andre trossamfunn har vigselsrett, men ikke vigselsplikt. Mer om homofili, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk finner du på disse sidene: Regjeringen.no: seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk bufdir.no: Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

Vold i nære relasjoner

Politiet har lansert en informasjonskampanje og en nettside om vold i nære relasjoner. Nettsidene er oversatt til ni språk. Du finner sidene her: Hvorlite.no

Her kan du se spesialpsykolog Didrik Hægelands presentasjon av temaet vold i nære relasjoner. Presentasjonen holdt han på etterutdanningskurs for tospråklige lærere 7.-8. juni 2013: Vold i nære relasjoner Her kan du se en video med Didrik Hægelands foredrag om seksualisert vold. Foredraget holdt han på etterutdanningskurset for tospråklige lærere 7.-8. juni 2013: Seksualisert vold – rettigheter og konsekvenser Her kan du se Hægelands presentasjon om seksualisert vold: Seksualisert vold – rettigheter og konsekvenser

(Hvis du ikke får opp filmen, må du skru på Flash. I Chrome gjør man det ved å trykke på i-en ved url-feltet og velge nettstedinnstillinger –> Flash –> Tillat)

JURK har publisert denne artikkelen om vold i nære relasjoner: Vold i nære relasjoner

UDI har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har UDI utviklet informasjonsmateriell om den såkalte mishandlingsbestemmelsen. Mishandlingsbestemmelsen (utlendingsloven § 53 første ledd bokstav b) skal sikre at ofre for vold i nære relasjoner som er i Norge i familieinnvandring med ektefelle eller samboer, ikke skal måtte velge mellom å reise ut av Norge eller bli værende i en voldelig familierelasjon. De skal derfor få selvstendig opphold dersom de søker om det. Flere av søkerne er uten nettverk, og voksenopplæringssentrene er et av få steder de treffer andre. UDI håper derfor at voksenopplæringssentrene kan være interessert i å bestille informasjonsmateriell, slik at personer i målgruppen kan få informasjon om mishandlingsbestemmelsen.

Informasjonsmateriellet består av følgende deler:

 • En plakat i A4-format om mishandlingsbestemmelsen.
 • En brosjyre om mishandlingsbestemmelsen i A5-format, rettet både til de voldsutsatte og til hjelperne deres. Brosjyren inneholder en oversikt over hva som skal til for å få tillatelse etter mishandlingsbestemmelsen, hva som ligger i begrepet mishandling i utlendingslovens forstand, og hvilke andre alternative tillatelser som finnes.
 • En liten flyer som er lett å ta med seg og gjemme bort, og som skal deles ut til personer i risikogruppene.
 • Materiellet er tilgjengelig på språkene norsk, engelsk, arabisk, farsi, fransk, russisk, somali, filippinsk, thai, urdu, dari, sorani, tigrinja, spansk og portugisisk. Flyere og brosjyrer kan bestilles kostnadsfritt ved å sende mail til caja@udi.no . Oppgi ønsket antall og språk. Plakatene kan ikke bestilles, men kan skrives ut fra udi.no/vold

  Barnevernet

  Les artikkelen om barnevernet skrevet av Bente Fjell Holen i samarbeid med Kompetanse Norge: Barnevernet Du kan lese mer om barnevernet på denne siden: barnevernet.no  Barneombudet  har også en egen temaside om barnevernet, den finner du her: barnevernet

  Boliger

  Les artikkelen “Bolig- og boforhold i Norge” av Farahnaz Rastegar i samarbeid med Kompetanse Norge: Bolig- og boforhold i Norge Finans Norge, Husbanken og NAV har utviklet en digital simulator som viser hvordan du kan styre økonomien på veien til egen bolig. Simulatoren finner du her: Sjef i eget liv Norsk brannvernforening har laget dette informasjonsmateriellet om brannsikker bolig: Brannsikker bolig Informasjonsmateriellet er også oversatt til 32 språk, materiellet finner du her. JURK har publisert denne artikkelen i Utrop: Om å skrive leiekontrakt

  Forbrukerrettigheter

  Forbrukerrådet har en side med tips om rettigheter for forbrukere.Tipsene finner du her: Forbrukertips