Til læreren

Helse

Lærerrettleiing til film 4: Helse

OBS Filmene er midlertidig utilgjengelige.

Det norske helsevesenet

Trude Margrete Arnesen, overlege dr.med. og spesialist i samfunnsmedisin ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, heldt foredraget «Det norske helsevesenet» på etterutdanningskurs for tospråklege lærarar 7.–8. juni 2013. Presentasjonen ser du her:
Det norske helsevesenet

Tuberkulose

TB-koordinator Hege Bjelkarøy har i samarbeid med fleire andre laga eit eige undervisningsopplegg om tuberkulose. Det inneheld mellom anna informasjonsvideoar som er dubba på ti språk, og informasjonsark. Opplegget kan brukast på fleire område, men er kanskje mest aktuelt for lærarar som arbeider direkte i mottak. All informasjon finn du her:
informasjon om tuberkulose