Til læreren

Helse

Lærerveiledning til film 4: Helse

OBS Filmene er midlertidig utilgjengelige.

Det norske helsevesenet

Trude Margrete Arnesen, overlege dr. med., spesialist i samfunnsmedisin ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt holdt foredraget “Det norske helsevesenet” på etterutdanningskurs for tospråklige lærere 7.-8.juni 2013. Presentasjonen ser du her:
Det norske helsevesenet

Tuberkulose

TB-koordinator Hege Bjelkarøy i samarbeid med flere andre laget eget undervisningsopplegg angående tuberkulose. Den inneholder blant annet informasjonsvideoer som er dubba på 10 ulike språk, informasjonsark. Denne kan brukes på flere området, men er kanskje mest aktuell for de lærerne som arbeider direkte i mottakene. All info finnes her:
informasjon om tuberkulose

Oppgavene til “Helse”

Helse og velferd

Forventninger
Hvilke forventninger har legen og pasienten til hverandre?
Hvem har ansvaret?
Hvilket ansvar har det offentlige for befolkningens helse?
Hvilke fordeler har innbyggerne av å bo i et velferdssamfunn når de er syke?

Historisk utvikling

Sykdommer før og nå: diskuter hvilke alvorlige sykdommer som var vanlige før i tida, og hvilke nye, alvorlige sykdommer som fins i dag.

Diskuter hvorfor levealderen i Norge har gått opp de siste årene.

Økonomiske ordninger

I Norge er det mange økonomiske ordninger når det gjelder ulike behandlinger av helse
Hvor gode synes du disse ordningene er?
Hva skal til for å opprettholde disse ordningene?

Tannhelse
Diskuter hva dere synes om at det offentlige betaler for tannlegebehandling for barn, men ikke for voksne.

Egenandel
Diskuter hva det betyr at noen helsetjenester er gratis, mens man må betale en egenandel for andre helsetjenester.
Hvem er det som betaler for behandlingen når det er gratis for pasienten?

Manuel går til fastlegen
Manuel går til fastlegen fordi han ikke føler seg bra. Han får en blå resept og henter medisiner på apoteket. Noen dager senere blir han veldig dårlig. Kona hans ringer etter ambulanse, og han blir innlagt på sykehuset.
Manuel har benyttet seg av flere helsetjenester de siste dagene.

Hvilke må han selv betale for?
Hvem betaler det Manuel ikke betaler for selv?

Egenandel, frikort og blå resept

Hvilket svar er riktig?
Hva er egenandel?
Den summen du må betale når du har vært hos legen.
Et bevis på at du skal ha gratis helsetjenester resten av året.
Resept på medisiner til behandling av kroniske sykdommer.

Hva er blå resept?

Hva er frikort?

Barn og helse

Svangerskapskontroll
Hvorfor betaler ikke gravide egenandel når de er hos lege eller jordmor til svangerskapskontroll?

Helsestasjonen
Hvorfor er det viktig at foreldrene tar imot tilbudet som helsestasjonen gir?
Hva sjekker de på helsestasjonen?

Vaksinasjonsprogram
Hvorfor er vaksinasjonsprogrammet for barn gratis?

Barn og helse
Hvorfor betaler ikke barn egenandel når de er hos legen?

Amanda og barna hos tannlegen
Amanda har en sønn på 12 år og en datter på 17 år.
I dag skal begge to til tannlegen.

Må Amanda betale for tannlegebehandlingen til barna sine?

Helsestasjonen
Alle barn får tilbud om kontroll på helsestasjonen.
Foreldrene må betale en egenandel på helsestasjonen.
Det er slutt på helsekontrollene når barnet begynner på skolen.

Eldre og helse

Ulike kommuner kan ta ulik betaling for tjenestene de gir.
For eksempel kan egenandelen for å ha hjemmehjelp variere.
Hva synes du om det?

Hvilke fordeler har man ved å bo i et velferdssamfunn når man blir eldre?

Alderdom
Hvordan er det å bli gammel i Norge?

Psykisk helse

Hva er psykisk helse?
Snakk sammen om synet på psykisk helse i ulike samfunn.

Rahmans migrasjonsprosess
Rahman og kona hans kom til Norge for fire måneder siden. Han kom fra et land i krig og syntes livet var vanskelig. Den første tida i Norge var han veldig glad og fornøyd. Han gledet seg til å lære norsk og finne en jobb.
Nå er han ikke så glad lenger. Han synes Norge er et vanskelig land å bo i. Han strever med å lære norsk og synes det går veldig sakte. Han føler seg fremmed.

Snakk sammen om Rahmans situasjon. Hvor er han i migrasjonsprosessen? Hva tror du vil skje videre?

Forebygging

Hva kan du selv gjøre for å ta vare på helsa di?

Helse og velferd – hva er riktig?

Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som din egen fastlege.

Ingen legemidler selges uten resept.

Medisiner på blå resept er ekstra dyre for pasienten.

Alle norske statsborgere har rett til gratis tannlege.

Hvis du blir lagt inn på sykehus i Norge, betaler du ikke egenandel.

Poliklinisk behandling betyr at du får behandling ved et sykehus, men at du ikke er innlagt på sykehuset.

Du må betale en høyere egenandel hos legespesialist hvis du ikke har henvisning fra legen din.

Det er gratis å få behandling på legevakten.

Svangerskapskontroller er gratis.