Til læreren

Helse

Lærerveiledning til film 4: Helse

Det norske helsevesenet

Trude Margrete Arnesen, overlege dr. med., spesialist i samfunnsmedisin ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt holdt foredraget “Det norske helsevesenet” på etterutdanningskurs for tospråklige lærere 7.-8.juni 2013. Presentasjonen ser du her:
Det norske helsevesenet

Psykisk helse

Her kan du se spesialpsykolog Didrik Hægelands presentasjon av temaet psykisk helse. Presentasjonen hold han på etterutdanningskurs for tospråklige lærere 7.-8. juni 2013:
Psykisk helse

Tuberkulose

TB-koordinator Hege Bjelkarøy i samarbeid med flere andre laget eget undervisningsopplegg angående tuberkulose. Den inneholder blant annet informasjonsvideoer som er dubba på 10 ulike språk, informasjonsark. Denne kan brukes på flere området, men er kanskje mest aktuell for de lærerne som arbeider direkte i mottakene. All info finnes her:
informasjon om tuberkulose