Til læreren

Utdanning og kompetanse

Rettleiing til film 5: Utdanning og kompetanse

OBS Filmane er førebels utilgjengelege.

Utdanning, kompetanse og arbeidsliv

Samfunnskunnskapskonferansen 2012 snakka dåverande direktør i Kompetanse Noreg, Jan Ellertsen, om oppbygginga av det norske utdanningssystemet, dei ulike alternativa i utdanningssystemet og kompetansebehovet i arbeidslivet. Foredraget kan du sjå her: Utdanning, kompetanse og arbeidsliv

Godkjenning av høyere utdanning

Se NOKUT for informasjon om godkjenning av høgare utdanning.