Til læreren

Utdanning og kompetanse

Veiledning til film 5: Utdanning og kompetanse

Skole, utdanning og kvalifisering

Her finner du en bakgrunnsartikkel om skole, utdanning og kvalifisering i Norge: Skole, utdanning og kvalifisering

Utdanning, kompetanse og arbeidsliv

Samfunnskunnskapskonferansen 2012 snakket daværende direktør i Kompetanse Norge, Jan Ellertsen om oppbygningen av og muligheter i det norske utdanningssystemet og om arbeidslivets behov for kompetanse. Foredraget kan du se her: Utdanning, kompetanse og arbeidsliv

Godkjenning av høyere utdanning

Se NOKUT for informasjon om godkjenning av høyere utdanning.