Til læreren

Arbeidsliv

Lærarrettleiing til film 6: Arbeidsliv

OBS Filmane er førebels utilgjengelege.

Her finn du fagartikler om arbeid og arbeidsliv. Artiklane er meinte å vere bakgrunnsinformasjon til lærarane og kan brukast som eit supplement til læreplanen og metodisk rettleiing.

Frå arbeidssøkjar til arbeidstakar

Les artikkelen “Fra arbeidssøker til arbeidstaker” av Terje Alnes, rådgiver ved NAV Intro Bergen: Fra arbeidssøker til arbeidstaker

Rettar og plikter i arbeidslivet

Les artikkelen “Rettigheter og plikter i arbeidslivet” av  seniorrådgivar Ola Winsvold, Arbeidstilsynet: Rettigheter og plikter i arbeidslivet

Skatt og arbeidsliv

Oslo kemnerkontor, Oslo Voksenopplæring Servicesenter og Kompetanse Noreg har laga eit undervisningsopplegg om skatt og arbeidsliv. På denne sida, under temaet «Arbeidsretting», finn du oppgåver, tekstar og ressursar til bruk i undervisninga:

Skatt og arbeidsliv

Juridisk rådgivning for kvinner

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) har publisert desse artiklane om arbeidsliv:

Om oppsigelse
Om vikariat og fast arbeid
Om arbeidskontrakt
Når kan jeg få fast jobb?

Sjå korleis Sjefsgården Voksenopplæring bruker “likemannsmodellen” i opplæringa:
Likemannnsmodellen