Til læreren

Arbeidsliv

Lærerveiledning til film 6: Arbeidsliv

Her finner du fagartikler om arbeid og arbeidsliv. Artiklene er ment som bakgrunnsinformasjon til lærerne og kan brukes som et supplement til læreplanen og metodisk veiledning.

Fra arbeidssøker til arbeidstaker

Les artikkelen “Fra arbeidssøker til arbeidstaker” av Terje Alnes, rådgiver ved NAV Intro Bergen: Fra arbeidssøker til arbeidstaker

Rettigheter og plikter i arbeidslivet

Les artikkelen “Rettigheter og plikter i arbeidslivet” av  seniorrådgiver Ola Winsvold, Arbeidstilsynet: Rettigheter og plikter i arbeidslivet

Skatt og arbeidsliv

Oslo Kemnerkontor, Oslo Voksenopplæring Servicesenter og Kompetanse Norge har laget et undervisningsopplegg om skatt og arbeidsliv. På denne siden under tema “arbeidsretting” finner du oppgaver, tekster og ressurser til bruk i undervisningen:

Skatt og arbeidsliv

Juridisk rådgivning for kvinner

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) har publisert disse artiklene om arbeidsliv:

Om oppsigelse
Om vikariat og fast arbeid
Om arbeidskontrakt
Når kan jeg få fast jobb?

Se hvordan Sjefsgården Vo bruker “likemannsmodellen” i opplæringen:
Likemannnsmodellen