Til læreren

Arbeidsliv

Lærerveiledning til film 6: Arbeidsliv

OBS Filmene er midlertidig utilgjengelige.

Her finner du fagartikler om arbeid og arbeidsliv. Artiklene er ment som bakgrunnsinformasjon til lærerne og kan brukes som et supplement til læreplanen og metodisk veiledning.

Fra arbeidssøker til arbeidstaker

Les artikkelen “Fra arbeidssøker til arbeidstaker” av Terje Alnes, rådgiver ved NAV Intro Bergen: Fra arbeidssøker til arbeidstaker

Rettigheter og plikter i arbeidslivet

Les artikkelen “Rettigheter og plikter i arbeidslivet” av  seniorrådgiver Ola Winsvold, Arbeidstilsynet: Rettigheter og plikter i arbeidslivet

Skatt og arbeidsliv

Oslo Kemnerkontor, Oslo Voksenopplæring Servicesenter og Kompetanse Norge har laget et undervisningsopplegg om skatt og arbeidsliv. På denne siden under tema “arbeidsretting” finner du oppgaver, tekster og ressurser til bruk i undervisningen:

Skatt og arbeidsliv

Juridisk rådgivning for kvinner

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) har publisert disse artiklene om arbeidsliv:

Om oppsigelse
Om vikariat og fast arbeid
Om arbeidskontrakt
Når kan jeg få fast jobb?

Se hvordan Sjefsgården Vo bruker “likemannsmodellen” i opplæringen:
Likemannnsmodellen

Oppgavene til “Arbeidsliv”

Arbeid og velferd
Arbeidsliv
Hvorfor er det bra for de fleste voksne mennesker å være i arbeid?

Inntekter og utgifter i velferdssamfunnet
Diskuter sammenhengen mellom inntekter og utgifter i velferdssamfunnet.

“Det er hverandres arbeid vi lever av”
Diskuter hva tidligere statsminister Jens Stoltenberg mente da han sa: «Det er hverandres arbeid vi lever av. Jo flere som er i arbeid, jo mer velferd.»

Historisk utvikling
Endringer i arbeidsmarkedet
Diskuter endringene i arbeidsmarkedet i Norge.

Hvordan tror du dette vil utvikle seg i framtida?
Hva vil dette ha å si for dine jobbmuligheter?

Jordbruk og fiske
Jordbruk og fiske er viktige næringer for norsk økonomi og for bosetting i distriktene. Hvorfor er det slik?

Historisk utvikling
Hvordan kan det ha seg at vi produserer mer mat til tross for antall ansatte i jordbruket har gått ned?

Viktige næringer
Hva var de viktigste næringene i Norge på 1800-tallet?
Jordbruk, skogbruk og fiske
Handel og industri
Industri og service

Hva var den viktigste næringen i Norge rundt år 1900?
Olje og gass
Handel
Industri

Hva jobber de fleste med i Norge i dag?
Jordbruk, skogbruk og fiske
Handel og service
Olje

Rettigheter og plikter i arbeidslivet
Rettigheter i arbeidslivet – hva er riktig?

Alle arbeidstakere i Norge har rett til arbeidskontrakt.
En normal arbeidsuke er 25 timer.
Arbeidstakere i Norge har rett til minimum sju uker ferie i løpet av et år.
Arbeidstakere i Norge har rett til å være borte fra jobben med full lønn ved egen eller barns sykdom.
Arbeidstakere som får barn, har rett til permisjon med lønn.
Arbeidstakere har ikke rett til lønn under opplæring.

Organisasjoner og medbestemmelse
Arbeidsmiljøet
Diskuter arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar for arbeidsmiljøet.

Jobbsøking
Tore og Nina jobber som vikarer i den lokale matbutikken
Både Tore og Nina jobber som vikarer i den lokale matbutikken. Nå er det lyst ut en ledig fast stilling der. Begge to har søkt på stillingen. Sjefen skal kalle inn til jobbintervju og sitter og ser på søknadene. Han tenker:
“Tore er pålitelig og alltid blid. Men noen ganger synes jeg det går litt sakte. Kanskje han er litt lat? Nina er rask og effektiv. Men hun kommer ofte litt for sent, og det er et problem”.

Tror du Tore og/eller Nina blir kalt inn til intervju?

Hva tror du arbeidsgiveren vil legge vekt på når han eller hun ansetter?

Mona har søkt jobb i en barnehage
Mona har søkt jobb i en barnehage. Hun skal på intervju og gruer seg litt. Det betyr mye for henne å få jobben. Hun forbereder seg, for hun vet at mange spørsmål kan være vanskelige, og da gjelder det å ha gode svar.

Hva kan man gjøre for å forberede seg til et jobbintervju?

Hva tror du arbeidsgivere spør om?

Lønn og skatt
Per jobber på et bilverksted
Per jobber på bilverkstedet til en kamerat hver lørdag. Han har ingen kontrakt, og kameraten hans forteller ikke til Skatteetaten at Per jobber hos ham. Per betaler ikke skatt.

Snakk sammen om denne situasjonen. Se på punktene under. Hva er riktig, og hva er galt? Hvorfor?

Per har plikt til å betale skatt, og kameraten hans har plikt til å melde fra om ansettelsen.
Per stjeler penger fra fellesskapet, og han vil få en straff når det blir oppdaget.
Skatteetaten synes dette er greit, siden Per bare har en lørdagsjobb.
Per trenger ikke betale skatt, fordi han jobber hos kameraten sin.

Lønn og skatt – hva er riktig?
Hvor bestiller du skattekort?
Hos politiet
Hos skatteetaten
Hos arbeidsgiver

Hva kalles lønnen du får før skatt er trukket fra?
Lønnsslipp
Nettolønn
Bruttolønn

Hva kalles lønnen du får etter at skatt, pensjonsinnbetaling og annet er trukket fra?

Svart arbeid
Hvorfor tror du noen arbeidsgivere og arbeidstakere velger svart arbeid?
Diskuter konsekvensene svart arbeid kan få for den enkelte arbeidstaker.
Diskuter konsekvensene svart arbeid kan få for velferdssamfunnet.