Til læreren

Demokrati og velferdssamfunn

Lærerveiledning til film 7: Demokrati og velferdssamfunn

Det norske samfunnet, en beskrivelse

Samfunnskunnskapskonferansen 2012 holdt professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, Halvard Vike et foredrag om særegne trekk ved det norske samfunnet, og om den norske/nordiske velferdsmodellen. Foredraget kan du se her: Det norske samfunnet, en beskrivelse

Dette er Norge 2016

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har utgitt heftet “Dette er Norge 2016 – Hva tallene forteller”. Her finner du statistikk om en rekke områder av det norske samfunnet på en brukervennlig måte: Dette er Norge 2016

Hva er et velferdssamfunn?

Statsminister Erna Solberg (Høyre), og stortingsrepresentant Jonas Gahr Støre (Arbeiderpartiet), svarer i disse intervjuene på hva et velferdssamfunn er. Intervjuene er fra desember 2011, Solberg var da stortingsrepresentant, mens Støre var utenriksminister. Intervjueren er TV2-reporter Nils Gunnar Lie: Intervju med Jonas Gahr Støre Intervju med Erna Solberg

Stortinget

Stortinget har egne sider som kan brukes i undervisning og under her har de eget område for voksne innvandrere. Her finner man info om hva Stortinget gjør, hvem som er en del av Stortinget idag, og hvordan en som enkeltperson kan være med å påvirke samfunnet. Alt dette finnes her: Info om Stortinget

Tre tips til undervisningsopplegg i 50 timer samfunnskunnskap

«Demokrati og velferdssamfunn», er et av syv emner i pensum for 50 timer samfunnskunnskap-kurset for innvandrere omfattet av introduksjonsloven. I denne artikkelen deler kurslærer Mauricio Sánchez noen av sine erfaringer fra klasserommet og beskriver tre undervisningsopplegg som fremmer variasjon og differensiering på samfunnskunnskapskurset. Målet er å bidra til mer praktisk og variert undervisning.

Tre tips til Undervisningstopplegg i 50 timer samfunnskunnskap