Ajinebiga ku cusub Norwey

Ajinebiga ku cusub Norwey

Dadka ajinebiga ah ee doonaya iney degaan Norwey waa iney heystaan sababo sharciga waafaqsan si loo siiyo ogolaansho joogitaan. Nooca ogolaansho ee qofku heystaa waxey siineysaa xuquuq iyo waajibaadyo kala duwan. Qof walba waa inuu ogaadaa sharciga khuseeya ogolaanshihiisha.

Qof kasta oo ku nool Norway isaga ayey waajib ku tahey inuu wax ka ogaado, sharciyada iyo qawaaniinta wadanka. Sidoo kale qofka waxaa ku waajib ah inuu sheego warbixin sax ah marka qof dawladda u shaqeeyaa ka codsado.

Wax sax ah

Dhammaan dadka degan Norway waxay leeyihiin xaquuq iyo waajibaad

Taa macnaheeda waa dhammaan caruurta oo dhan waxay xaq u leeyihiin inay iskuul helaan, dadka oo dhanna waxey xaq u leeyihiin iney helaan daryeel caafimaad. Qof kasta oo shaqeeya waxaa ku waajib noqonaya inuu canshuur bixiyo. Markii aad buuxinayso warqadda xisaabxirka sanadkii waxaa kugu waajib ah inaad warbixin sax ah ku qortaa.

Habka maamulku wuxuu ku dhisan yahay is aamin

Maamulka wadanku wuxuu ku kalsoon yahay dadweynaha ineey wax sax ah sheegaa, sharciga raacaan. Habka maamulka Norway wuxuu ku dhisan yahay mab’aadi (caqiido). Inkasteey jiraan habkontorool, waxaana mararka qaarkood la sameeyaa baaritaan tijaabo ah. Qofkii lagu qabto inuu qiyaamo habkan, waxaa lagu qaadi doonaa sharciga. Waxayna noqonkartaa ganaax, xabsi, in lagu xukumo inuu bulshada mushaar la`aan ugu shaqeeyo muddada lagu xukumay. Iwm.