Ajinebiga ku cusub Norwey

Ajinebiga ku cusub Norwey

Dadka ajinebiga ah ee doonaya iney degaan Norwey waa iney heystaan sababo sharciga waafaqsan si loo siiyo ogolaansho joogitaan. Nooca ogolaansho ee qofku heystaa waxey siineysaa xuquuq iyo waajibaadyo kala duwan. Qof walba waa inuu ogaadaa sharciga khuseeya ogolaanshihiisha.

Qof kasta oo ku nool Norwey isaga ayey waajib ku tahey inuu wax ka ogaado, sharciyada iyo qawaaniinta wadanka. Sidoo kale qofka waxaa ku waajib ah inuu sheego warbixin sax ah marka qof dawladda u shaqeeyaa ka codsado.

Wax sax ah

Dhammaan dadka deggen Norwey waxa ay leeyihiin xuquuq iyo waajibaad badan

Tani waxay tahay tusaale ahaan in dhammaan carruurtu ay xaq u leedahay iskuul, iyo in dhamaan xaq loo leeyahay daaweynta cusbitaalka. Dhammaan inta shaqaysa waxa waajib ku ah in ay bixiyaan cashuur sannad kasta. Marka aynu soo gudbinayno wixii ina soo galay sannad kasta, waxa inagu waajib ah in aynu sheegno war sax ah.

Nidaamku wuxu ku dhisan yahay is-aaminaad

Dawladdu waxay aamintaa bulshadu in ay siiso warbixinno sax sharciga na ay raacaan. Dhammaan nidaamka Norwey wuxu ku dhisan yahay qaacidadaas. Wallow ay jiraan nidaam wax lagu kantoroolo, in tijaabo ah ayuun baa la qaadaa. Dadka lagu qabto inay qiyaanaan nidaamka, waxa ay mustaystaan ciqaabon kala duwan. Waxa ay noqon kartaa ganaax, xadhig, ciqaab shaqo ama wax u dhigma.