ผู้อพยพใหม่ในนอร์เวย์

ผู้อพยพใหม่ในนอร์เวย์

ชาวต่างชาติที่ต้องการอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ ต้องทำตามกฎหมายพื้นฐานการพำนักอาศัย เพื่อที่จะได้ใบอนุญาตพำนักอาศัย ใบอนุญาตพำนักอาศัยที่แต่ละคนได้รับนั้น มีสิทธิและหน้าที่แตกต่างกัน ทุกคนต้องรู้และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเขาเหล่านั้น

ข้อเท็จจริง

ทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์มีสิทธิและหน้าที่มากมาย

สิ่งนี้หมายความว่า ยกตัวอย่างเช่น เด็กทุกคนมีสิทธิในการเข้าโรงเรียน และทุกคนมีสิทธิได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล ทุกคนที่ทำงานมีหน้าที่ต้องเสียภาษี และเมื่อเรายื่นแบบแสดงภาษีรายได้ทุกปี เรามีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

ระบบที่สร้างขึ้นจากความไว้วางใจ

เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความไว้วางใจว่าประชากรจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและปฏิบัติตามกฎหมาย ระบบของนอร์เวย์ทั้งหมดสร้างขึ้นจากหลักการนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการควบคุมระบบนี้อยู่แล้ว แต่มักจะมีการสุ่มตรวจสอบ และบุคคลที่ถูกจับได้ว่ามีการหลอกลวงในระบบนี้ จะได้รับโทษแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะเป็นการเสียค่าปรับหรือจำคุก หรือทำงานให้บริการแก่สังคมหรืออื่น ๆ