ผู้อพยพใหม่ในนอร์เวย์

ผู้อพยพใหม่ในนอร์เวย์


ชาวต่างชาติที่ปรารถนาจะตั้งถิ่นฐานในนอร์เวย์จะต้องมีเหตุผลทางกฎหมายที่จะได้รับใบอนุญาตพำนัก ใบอนุญาตพำนักแต่ละประเภทมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะ ทุกคนจะต้องแน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทุกคนที่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์มีหน้าที่ที่ต้องเรียนรู้และปฏิบัติตากกฎหมายแบะกฎข้อบังคับของประเทศ หน้าที่อีกอย่างคือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอ

ข้อเท็จจริง

ทุกคนที่อยู่ในนอร์เวย์มีสิทธิและหน้าที่มากมาย

สิ่งนี้รวมถึงสิทธของเด็กในการเข้าโรงเรียนและสิทธิของผู้อยู่อาศัยทุกคนในการรับการรักษาที่โรงพยาบาล ทุกคนที่มีงานทำต้องเสียภาษี และเมื่อเรายื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ของเราทุกปี เราต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้อยู่อาศัยทุกคนของนอร์เวยในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์นี้

ระบบที่มีพื้นฐานจากความไว้ใจ

เจ้าหน้าที่เชื่อใจว่าผู้อยู่อาศัยทุกคนให้ข้อมูลที่ถูกต้องและปฏิบัติตามกฎหมาย ระบบของนอร์เวย์ทั้งหมดสร้างขึ้นบนหลักการนี้ ถึงแม้ว่าจะมีระบบควบคุมดูแล มักมีการตรวจสอบจุดสำคัญ ระบบการโกงที่ถูกจับได้เหล่านั้นสามารถคาดการณ์ประเภทของการลงโทษ ช่วงการปรับและการต้องโทษต่อการบริการชุมชนและมาตรการวัดอื่นๆ