Norveç’te yeni göçmen

Norveç’te yeni göçmen

Norveç’te yaşamak/oturmak isteyen yabancıların oturum alabilmeleri için yasal oturum
gerekçelerinin olması gerekmektedir. Bu tür oturum izni insanlara farklı hak ve sorumlulukların
kapısını açar. Herkesin hangi kuralların kendileri için geçerli olduğunu inceleme zorunluluğu vardır.

Bilgiler

Norveç’te yaşayan herkesin çok sayıda hakları ve yükümlülükleri vardır.

Her çocuğun okula gitme hakkı ve herkesin hastanede tedavi olma hakkı vardır. Tüm çalışanların vergi ödeme yükümlülüğü vardır. Yıllık vergi dökümünüzü verdiğinizde, doğru bilgi verme

Bu sistem güvene dayanır.

Makamlar yöre sakinlerinin doğru bilgi vererek yasaya uyduklarına güvenirler. Tüm Norveç sistemi bu prensip üzerine kurulmuştur. Kontrol sistemleri olsa bile, sadece rastgele örnek alınarak kontrol yapılır. Sistemi kötüye kulanıp yakalanan kişiler farklı ceza tepkileriyle karşılaşırlar. Bu cezalar para cezası, hapis cezası ve toplum hizmetinde çalışma cezası v.b. olabilir.