Người ngoại kiều mới đến Na uy

Người ngoại kiều mới đến Na uy

Người ngoại quốc muốn định cư tại Na uy cần có nền tảng cư trú hợp pháp để được cấp giấy phép cư trú. Mỗi loại giấy phép cư trú kèm theo các quyền lợi và bổn phận khác nhau. Mỗi người cần phải tự tìm hiểu kỹ về các quy định dành cho mình. Mọi người hiện cư trú tại Na uy có bổn phận tìm hiểu kỹ các luật lệ và quy định của quốc gia. Người ta còn có bổn phận cung cấp các thông tin chính xác khi chính quyền yêu cầu.

Sự kiện

Mọi người cư ngụ tại Na uy có nhiều quyền lợi và bổn phận

Điều này nghĩa là chẳng hạn như mọi trẻ em có quyền đi học, và mọi người được quyền chữa trị tại bịnh viện. Những ai đi làm, có bổn phận trả thuế. Và khi nộp giấy khai thuế hàng năm, chúng ta có bổn phận đưa ra thông tin chính xác. Bạn có thể đọc thêm về những điều áp dụng cho mọi người dân tại Na uy, ở các đề mục khác nhau trên trang web này.

Hệ thống dựa vào sự tín nhiệmt

Chính quyền tin tưởng người dân đưa ra các thông tin chính xác và tuân giữ luật lệ. Toàn bộ hệ thống tại Na uy được dựa trên nguyên tắc này. Dù có các hệ thống kiểm soát, nhưng thường chỉ thực hiện các lần kiểm soát tình cờ. Những người bị bắt vì lừa gạt hệ thống này, sẽ đối diện với các phản ứng phạt khác nhau. Có thể là phạt tiền, án tù, làm dịch vụ công ích v.v…