Ny innvandrer i Norge

Ny innvandrer i Norge

Utlendinger som ønsker å bosette seg i Norge, trenger et lovlig oppholdsgrunnlag for å få oppholdstillatelse. Den typen oppholdstillatelse man har, utløser ulike rettigheter og plikter. Alle må selv sette seg inn i hvilke regler som gjelder for dem. Alle som bor i Norge, har plikt til å sette seg inn i landets lover og regler. Man har også plikt til å gi korrekt informasjon når det offentlige ber om det.

Fakta

Alle som bor i Norge, har mange rettigheter og plikter

Dette betyr for eksempel at alle barn har rett til å gå på skolen, og at alle har rett til behandling på sykehus. Alle som jobber, har plikt til å betale skatt. Og når vi leverer inn skattemelding hvert år, har vi plikt til å gi korrekt informasjon.

Systemet bygger på tillit

Myndighetene stoler på at innbyggerne gir riktige opplysninger og følger loven. Hele det norske systemet er bygget på dette prinsippet. Selv om det fins kontrollsystemer, blir det ofte bare tatt stikkprøver. Personer som blir tatt i å lure systemet, vil møte ulike straffereaksjoner. Dette kan være bøter, fengselsstraff, samfunnstjeneste o.l.