Norveç’te yeni göçmen

Norveç’te yeni göçmen


Özellikle yeni gelen göçmenler için haklar, yükümlülükler ve olanaklar Norveç’e yerleşmek isteyen yabancıların, oturma izni alabilmeleri için yasal bir gerekçeleri olması gerekmektedir. Bu tip oturma izni, değişik hak ve yükümlülükleri de beraberinde getirmektedir. Herkesin bağlı olduğu kuralları iyice öğrenmesi gerekir. Norveç’te yaşayan herkes, ülkenin kurallarını öğrenmekle yükümlüdür. Herkes, resmi kuruluşların istemesi halinde, doğru bilgi vermekle yükümlüdür.

Bilgiler

Norveç’te yaşayan herkesin çok sayıda hakları ve yükümlülükleri vardır.

Örneğin çocukların tümü okula gitme hakkına sahiptir. Herkesin hastanede tedavi görme hakkı vardır. Çalışan herkes vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi beyannamesini her yıl teslim ederken doğru bilgi vermekle yükümlüyüz. Bu internet sayfasında yer alan farklı konular altında, Norveç’te yaşayan herkes için geçerli olanlar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bu sistem güvene dayanır.

Makamlar yöre sakinlerinin doğru bilgi vererek yasaya uyduklarına güvenirler. Tüm Norveç sistemi bu prensip üzerine kurulmuştur. Kontrol sistemleri olsa bile, sadece rastgele örnek alınarak kontrol yapılır. Sistemi kötüye kulanıp yakalanan kişiler farklı ceza tepkileriyle karşılaşırlar. Bu cezalar para cezası, hapis cezası ve toplum hizmetinde çalışma cezası v.b. olabilir.