Imigrant i ri në Norvegji

Imigrant i ri në Norvegji

Të huajt që duan të vendosen në Norvegji, duhet të kenë një arsye për qëndrim, për marrjen e lejes së qëndrimit. Lloji i lejes së qëndrimit që personi ka, jep të drejtat dhe detyrimet e ndryshme. Të gjithë duhet vet të njoftohen me rregullat që vlejnë për ata.Të gjithë që jetojnë në Norvegji, kanë për detyrim të njihen me ligjet dhe rregullat e vendit. Personi gjithashtu ka për detyrim të jap informacion të saktë kur shteti e kërkon prej tij.

Faktet

Të gjithë që banojnë në Norvegji, kanë shumë të drejta dhe detyrime.

Kjo do të thotë për shembull se, të gjithë fëmijët kanë të drejtë të shkojnë në shkollë, dhe që të gjithë kanë të drejtë për trajtim në spital. Të gjithë që janë në punë, kanë një detyrim për të paguar tatimet. Dhe kur ne të dorëzojnë deklaratat tatimore çdo vit, kemi një detyrim për të dhënë informacion të saktë. Ju mund të lexoni më shumë në lidhje me atë që vlen për të gjithë banorët e Norvegjisë, nën temat e ndryshme në këtë faqe interneti.

Sistemi është i bazuar në besim

Shteti beson se qytetarët do të japin informacion të saktë dhe të ndjekin ligjin. Sistem i tërë norvegjez është ndërtuar mbi këtë parim. Edhe pse ka sisteme të kontrollit, atëherë shpesh merren vetëm kontrollime të rastësishme. Njerëzit të cilët janë kapur në mashtrimin e sistemit, do të përballen me sanksione të ndryshme. Kjo mund të jetë me gjoba, burgim, shërbim shoqëror, etj.