Ny innvandrer i Norge

Ulike oppholdsgrunnlag

Det finnes mange ulike typer oppholdstillatelser for utlendinger i Norge. Her er de viktigste:

 • Rett til opphold i Norge for EU/EØS/EFTA-borgere:
  En statsborger fra et EU/EØS/EFTA-land trenger ikke søke om oppholdstillatelse, men skal i stedet registrere seg. Dette kan gjøres elektronisk på nett. Deretter må man møte hos politiet.
 • Oppholdstillatelse som flyktning, på grunn av sterke menneskelige hensyn eller tilknytning til Norge (humanitært grunnlag):
  En person som er forfulgt eller utsatt for fare i hjemlandet sitt, kan søke om beskyttelse (asyl) i Norge. Personen henvender seg til politiet i Norge for å søke beskyttelse. Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som behandler søknaden. Noen flyktninger kommer direkte til Norge gjennom FN-systemet (De Forente Nasjoner).
 • En som har familie i Norge eller som ønsker å stifte familie med en som bor her, kan søke om familieinnvandringstillatelse:
  Det stilles noen krav til den man skal familiegjenforenes med. Han eller hun må blant annet ha en bolig og være i stand til å forsørge familien sin. Søknaden skal som hovedregel leveres til en norsk ambassade i utlandet.
 • Oppholdstillatelse for arbeid:
  Det fins ulike oppholdstillatelser for utlendinger som ønsker å arbeide i Norge.
 • En som opplever vold eller mishandling i et samlivsforhold kan få oppholdstillatelse:
  Den som selv opplever mishandling eller vold i samlivsforhold, tvangsekteskap, eller som er forhindret fra å returnere til hjemlandet etter samlivsbrudd på grunn av sosiale og kulturelle forhold, kan få en selvstendig oppholdstillatelse. Dette gjelder også dennes barn.

 

Fakta

Oppholdstillatelse

Ulike land har ulike regler når det gjelder hvem som får oppholde seg i landet. Det er myndighetene som avgjør hvem som får oppholdstillatelse og ikke.

Det er hvert enkelt individ sin plikt å sørge for å ha gyldig oppholdstillatelse i det landet man befinner seg. Innvandrere som bor i Norge, må derfor søke om oppholdstillatelse når det er nødvendig, og fornye oppholdstillatelsen når det trengs.