Novi doseljenik u Norveškoj

Različite osnove boravka

Postoje različite osnove boravka za strance u Norveškoj. Ovo su najbitnije:

    • Pravo na boravak u Norveškoj za EZ/EEZ/EFTA-državljane. Državljanin jedne od EZ/EEZ/EFTA zemalja ne treba da traži odobrenje za boravak, ali umjesto toga potrebno je registrirati se. To se može uraditi elektronski putem Interneta. Nakon toga potrebno je prijaviti se policiji.
    • Dozvola boravka kao izbjeglica iz humanitarnih razloga ili na osnovu povezanosti sa Norveškom (humanitarna osnova) Osoba koja je progonjena ili izložena opasnosti u svojoj domovini, može tražiti zaštitu (azil) u Norveškoj. Da bi se tražila zaštita, potrebno je osobno se prijaviti policiji u Norveškoj. Direkcija za strance (UDI) razmatra molbe. Neke izbjeglice dolaze direktno u Norvešku kroz UN-sistem.
    • Osoba koja ima familiju u Norveškoj ili želi osnovati obitelj sa osobom koja živi ovdje, može tražiti boravišnu dozvolu na osnovu spajanja obitelji. Osoba sa kojom se traži spajanje obitelji mora ispuniti određene uslove. Između ostalog, mora biti stambeno obezbijeđena i u mogućnosti da izdržava svoju obitelj. Po pravilu, zahtjev se podnosi norveškoj ambasadi u inostranstvu.
    • Boravišna dozvola na osnovu zaposlenja Postoje razne boravišne dozvole za strance koji žele da rade u Norveškoj.
    • Osoba koja je izložena nasilju ili zlostavljanju u suživotu sa drugom osobom, može dobiti dozvolu boravka. Osoba koja doživljava zlostavljanje ili nasilje u suživotu sa drugom osobom, prisilnom braku ili je spriječena da se vrati u svoju domovinu nakon prekida suživota na osnovi društvenih i kulturnih odnosa, može dobiti samostalnu dozvolu boravka. Ovo također važi i za djecu te osobe.

 

Činjenice

Boravišna dozvola

Razne zemlje imaju razna pravila o tome ko smije boraviti u državi. Vlasti odlučuju ko dobiva boravišnu dozvolu, a ko ne.

Odgovornost svakog pojedinca je da ima važeću boravišnu dozvolu u zemlji u kojoj se nalazi. Doseljenici koji žive u Norveškoj moraju tražiti boravišnu dozvolu kada je to neophodno, a isto tako, kad je potrebno, obnavljati boravišne dozvole.