ผู้อพยพใหม่ในนอร์เวย์

เหตุผลหลากหลายสำหรับการพำนักอาศัย

มีใบอนุญาตพำนักอาศัยแตกต่างกัน สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด:

    • สิทธิในการพำนักอาศัยในประเทศนอร์เวย์ สำหรับพลเมืองของ EU (สหภาพยุโรป) /EØS (เขตเศษฐกิจยุโรป)/ EFTA (สมาคมการค้าเสรียุโรป) พลเมืองของประเทศ EU/EØS/EFTA ไม่ต้องขอใบอนุญาตพำนักอาศัย แต่ต้องลงทะเบียน ซึ่งสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ จากนั้นบุคคลนั้นต้องไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
    • ใบอนุญาตพำนักสำหรับผู้ลี้ภัย ซึ่งมีเหตุผลอย่างมากทางด้านมนุษยธรรม หรือมีส่วนเกี่ยวข้องตามข้อกำหนดเงื่อนไขกับประเทศนอร์เวย์ (พื้นฐานด้านมนุษยธรรม) บุคคลที่กำลังถูกก่อกวน หรือ หวาดกลัวจากการถูกตามรังแก หรือ ถูกกระทำอย่างไร้มนุษยธรรมในประเทศบ้านเกิดของตน สามารถขอรับความคุ้มครอง (ลี้ภัย) เข้ามาในประเทศนอร์เวย์ได้ บุคคลนั้นต้องติดต่อโดยตรงกับตำรวจในประเทศนอร์เวย์ เพื่อขอรับความคุ้มครอง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (UDI) เป็นผู้จัดการเรื่องใบคำร้อง ผู้ลี้ภัยบางคนเข้ามาในประเทศนอร์เวย์ได้โดยตรง โดยผ่าน ระบบขององค์การสหประชาชาติ
    • บุคคลที่มีครอบครัวอยู่ในประเทศนอร์เวย์ หรือ ต้องการที่จะเริ่มตั้งครอบครัวกับผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ สามารถยื่นขอใบอนุญาตอพยพแบบครอบครัวได้ มีข้อกำหนดบางอย่างสำหรับบุคคลที่จะนำครอบครัวมาอยู่ร่วมกัน เขาหรือเธอจะต้องมีที่อยู่อาศัย และสามารถเลี้ยงดู ครอบครัวของตนเองได้ การยื่นใบคำร้องมีหลักเกณฑ์ให้ยื่นได้ที่สถานทูตนอร์เวย์ในประเทศนั้น ๆ
    • บุคคลที่ประสบกับความรุนแรง หรือ ถูกล่วงละเมิดความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา จะได้รับใบอนุญาตพำนักอาศัย บุคคลที่ประสบกับการถูกล่วงละเมิด หรือได้รับความรุนแรง จากความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา หรือ ถูกบังคับให้แต่งงาน หรือถูกกีดขวางการเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด หลังจากที่มีการแยกทางกันแล้วด้วยเหตุผลทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถที่จะได้รับใบอนุญาตพำนักอาศัยแบบอิสระ กฎเกณฑ์นี้ใช้กับบุตรของบุคคลเหล่านี้ด้วย
    • ใบอนุญาตพำนักอาศัยสำหรับการทำงาน มีใบอนุญาตพำนักอาศัยหลายประเภท สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศนอร์เวย์

 

ข้อเท็จจริง

ใบอนุญาตพักอาศัย

แต่ละประเทศมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันสำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศ เจ้าหน้าที่เป็นผู้ตัดสินใจว่า จะให้ใบอนุญาตพำนักอาศัยกับใครหรือไม่ให้กับใคร

เป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่จะต้องดูแลและแน่ใจว่า เขาหรือเธอมีใบอนุญาตให้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศที่เขาหรือเธออาศัยอยู่ ดังนั้นบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ ต้องขอใบอนุญาตพำนักอาศัยเมื่อมีความจำเป็น และขอใบอนุญาตพำนักอาศัยใหม่เมื่อต้องการ