ሓደስቲ ወጻእተኛታት ኣብ ኖርወይ

ዝተፈላለየ ፍቓድ መንበሪ

ኣብ ኖርወይ ንወጻእተኛታት ብዙሕ ዝተፈላለየ ዓይነት መንበሪ ፍቓዳት እዩ ዘሎ።ኣብዚ እተን ቀንዲ ኣገደስቲ ኣለዋ:

   • መሰል መንበሪ ፍቓድ ኣብ ኖርወይ ንዜጋታት ኤውሮፓዊ ሕብረት(EU)/ቁጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮፓ(EØS)/ውዕል ነጻ ንግዲ ኤውሮፓ( EFTA)

    ዜጋ ሃገር ኤውሮፓዊ ሕብረት(EU)/ቁጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮፓ(EØS)/ውዕል ነጻ ንግዲ ኤውሮፓ( EFTA) ዝኾነ ሰብ መንበሪ ፍቓድ ክወሃቦ ምምልካት ኣየድልዮን እዩ፣ ኣብ ክንድኡ ግን ይምዝገብ። እዚ ምዝገባ ብኮምፕዩተር ኣብ ኢንተርነት ክግበር ይከኣል። ድሕሪ እዚ ከኣ ኣብ እንዳፖሊስ ብኣካል ክትርከብ ኣለካ።

   • መንበሪ ፍቓድ ከም ስደተኛ፣ ብምኽንያት ከቢድ ሰብኣዊ ምኽንያታት ወይ ምትእስሳር ምስ ኖርወይ ምስዝህሉ(ህዩማኒታርያን)።

    ኣብ ሃገሩ ዝህደን ወይ ንሓደጋ ዝተቓልዐ ሰብ ኣብ ኖርወይ ዑቕባ (ክትከላኸለሉ) ክሓትት ይኽእል እዩ። እቲ ዝሓትት ሰብ ንፖሊስ ኣብ ኖርወይ ተወኪሱ ዑቕባ ይሓትት። ነቲ ምልክታ ዝርእይዎ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ( UDI) እዮም። ገሊኦም ስደተኛታት ከኣ ብመገዲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብቐጥታ ናብ ኖርወይ ዝመጹ ኣለዉ።

   • ኣብ ኖርወይ ኣባላት ስድራቤት ዘለዎ ሰብ ወይ ምስ ኣብዚ ሃገር ዝቕመጥ ሰብ ስድራቤት ክምስርት ዝደሊ ፍቓድ ጉዳይ ምትእኽኻብ ስድራቤት ክወሃቦ ክሓትት ይኽእል።

    እቲ ትጽንበሮ ሰብ ገለ ከማልኦ ዘለዎ ጠለባት ኣሎ። ሓደ ካብቲ ንሱ ወይ ንሳ ክህልዎ ዘለዎ ገዛ ኮይኑ፣ ከምኡውን ንስድራቤት ናይ ምእላይ ዓቕሚ ክህልዎ ኣለዎ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ምልክታ ናብ ኣብ ወጻኢ ዝርከብ ናይ ኖርወይ አምባሲ ክርከብ ኣለዎ።

   • ኣብ ሓዳር ንጎነጽ ወይ ግፍዒ ዝቃላዕ ሰብ መንበሪ ፍቓድ ክወሃቦ ይኽእል እዩ።

    እቲ ኣብ ሓዳር ንግፍዒ ወይ ጎነጽ ዝቃላዕ፣ ንግዴታዊ ሓዳር ዝቃላዕ ወይ ድሕሪ ምፍትሑ ብማሕበራዊን ባህላዊን ምኽንያታት ናብ ሃገሩ ክምለስ ዘይክእል ሰብ፣ ርእሱ ዝኸኣለ መንበሪ ፍቓድ ክወሃቦ ይኽእል እዩ። እዚ ውን ንቆልዑ ናይቲ ዝምልከቶ ኣካል ይምልከት።

   • መንበሪ ፍቓድ ንስራሕ

    ኣብ ኖርወይ ክሰርሑ ዝደልዩ ወጻእተኛታት ንዕኦም ዝኸውን ዝተፈላለየ መንበሪ ፍቓዳት ኣሎ።

 

ጭብጢ

ዝተፈላለየ ፍቓድ መንበሪ

መንዩ ፍቓድ መንበሪ ኣብታ ሃገር ዝረክብ ንዝብል ዝተፈላለያ ሃገራት ዝተፈላለየ ሕጊ ኣለወን። መን እዩ ፍቓድ መንበሪ ክረክብ ዝኽእልን ዘይክእልን እቲ መንግስቲ እዩ ዝውስን ።

ቅኑዕ ዝኾነ ፍቓድ መንበሪ

ነፍሲ ወከፍ ውልቀሰብ ኣብቲ ዝነብረሉ ሃገር ቅኑዕ ዝኾነ ፍቓድ መንበሪ ክህልዎ ግዴታ እዩ። ኩሎም ኣብ ኖርወይ ዝቕመጡ ወጻእተኛታት ኣብቲ ኣድላዪ ግዜ ፍቓድ መንበሪ ክሓቱን ኣብቲ ዘድሊ ግዜ ከኣ ከሐድሱን ኣለዎም።.