Norveç’te yeni göçmen

Temeli farklı oturma izinleri

Yabancılar için çok farklı oturum izinleri vardır. En önemlileri şunlardır:

    • Avrupa Birliği (AB), Avrupa Ekonomik Topluluğu ve EFTA ülkeleri vatandaşları için oturum hakkı.

     Avrupa Birliği (AB), Avrupa Ekonomik Topluluğu ve EFTA ülkeleri vatandaşlarının oturum iznine başvurmaları gerekmez, bunun yerine kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Bu, internet üzerinden yapılabilir. Daha sonra da kişinin polis müdürlüğüne şahsen gelmesi gerekir.

    • Ağır insani koşullar göz önüne alınarak verilen mülteci oturum hakkı ya da bir şekilde Norveç`le bağlantılı olarak verilen oturum hakkı (insani gerekçeli).
     Herhangi bir insan ülkesinde zulme uğramış, takip edilmekten korkup endişe duymuş ve insanlık dışı muamelelere maruz kalmışsa, Norveç’e korunma amacıyla politik mülteci olarak müracaat edebilir. Söz konusu şahıs kendisini koruması için Norveç polisine başvurabilir. Başvuruyu Devlet Yabancılar Genel Müdürlüğü (UDI) değerlendirir. Bazı mülteciler Norveç’e direk olarak Birleşmiş Milletler (BM=FN) sistemi aracılığı ile gelirler.
    • Norveç’te ailesi olan ya da Norveç’te ikamet eden birisiyle aile birleşimi yoluyla gelmek isteyen şahıslar, aile göçmen oturum izni için müracaat edebilirler.
     Aile birleşimi yapılacak şahıstan bazı taleplerde bulunulur. Söz konusu bayan/bayın ikamet edecek bir yerinin ve gelecek insana bakabilme imkanının olması şartları aranır. Temel kural olarak müracaat yurt dışında bulunan herhangi bir Norveç Büyükelçiliği`ne yapılmalıdır.
    • Evlilik hayatı/birlikte yaşam sürdürenlerden şiddete veya kötü muameleye maruz kalanlar oturum izni alabilirler..
     Evlilik hayatı/birlikte yaşama esnasında şiddete ve kötü muameleye maruz kalan, sosyal ya da kültürel sebeplerden dolayı evliliğin/birlikte yaşamın sona ermesinden sonra zorla evlilik ya da tekrar ülkesine dönmesi engellenen kişi, durumuna göre/kendine özgü bir oturum izni alabilir. Bu kural şahsın çocuğu/çocukları içinde geçerlidir.
    • Çalışma amaçlı oturum izni
     Norveç’te çalışmak isteyen yabancılar için farklı şekillerde oturum izinleri bulunmaktadır.

 

Bilgiler

Oturma izni

Ülkede kimlerin ikamet edebileceği konusunda farklı ülkelerde farklı kurallar uygulanır. Oturma iznini kimin alıp kimin alamayacağına makamlar karar verir.

Bulunduğu ülkede geçerli oturma iznini temin etmek her bir kişinin görevidir. Bu nedenle Norveç’te yaşayan göçmenler gerekli olduğunda oturma iznine başvurmak ve ihtiyaç duyulduğunda oturma iznini yenilemek zorundadırlar.