Người ngoại kiều mới đến Na uy

Các nền tảng cư trú khác nhau

Có nhiều loại giấy phép cư trú khác nhau dành cho người ngoại kiều tại Na uy. Dưới đây là những nền tảng quan trọng nhất:

    • Quyền được cư trú tại Na uy dành cho công dân của EU/EØS/EFTA:

     Công dân của một nước thuộc EU/EØS/EFTA không cần xin giấy phép cư trú, nhưng thay vào đó cần phải đăng ký. Việc này có thể thực hiện qua mạng internet. Sau đó phải đến trình diện tại sở cảnh sát.

    • Giấy phép cư trú theo diện tỵ nạn vì những lý do nhân đạo quan trọng hoặc có liên hệ đến Na uy (nền tảng nhân đạo):

     Người bị ngược đãi hoặc áp bức ở quê nhà có thể xin được che chở (xin tỵ nạn) tại Na uy. Người ấy tự liên lạc với cảnh sát tại Na uy để xin được che chở. Nha Ngoại Kiều (UDI) là cơ quan xét đơn xin. Một số người tỵ nạn đến thẳng Na uy qua sự sắp xếp của Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc.

    • Người có gia đình tại Na uy hoặc muốn lập gia đình với một người đang cư ngụ tại đây, có thể xin giấy phép nhập cư theo gia đình:

     Chính quyền đặt ra một số điều kiện đối với người bảo lãnh thân nhân. Trong số những điều kiện đó là phải có nhà cửa và có khả năng cấp dưỡng gia đình. Theo quy định chính, đơn xin phải được nộp tại đại sứ quán Na uy ở ngoại quốc.

    • Giấy phép cư trú để làm việc:

     Có nhiều loại giấy phép cư trú khác nhau dành cho người ngoại quốc muốn làm việc tại Na uy.

    • Người trải qua cảnh bạo hành hoặc ngược đãi trong mối quan hệ sống chung có thể được cấp giấy phép cư trú:

     Người trải qua cảnh ngược đãi hoặc bạo hành trong mối quan hệ sống chung, hôn nhân cưỡng ép hoặc bị ngăn cản trở về quê hương sau khi cuộc sống chung bị tan vỡ vì những hoàn cảnh, nguyên do thuộc về xã hội và văn hóa, có thể được cấp giấy phép cư trú trên một nền tảng độc lập. Điều này cũng nói đến con cái của người ấy.

 

Sự kiện

Giấy phép cư trú

Mỗi nước có các quy định khác nhau khi nói về việc cư trú trong nước. Chính quyền sẽ quyết định ai được phép cư trú và ai không được.

Mỗi cá nhân có bổn phận thu xếp để có giấy phép cư trú hợp lệ tại quốc gia mình đang có mặt. Vì thế, ngoại kiều cư ngụ tại Na uy phải xin phép cư trú và phải gia hạn phép cư trú khi cần.