Ny innvandrer i Norge

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Foto fra et norskkurs

Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Noen innvandrere har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
Dette gjelder:

 • flyktninger
 • personer med opphold på humanitært grunnlag
 • personer med kollektiv beskyttelse
 • familiegjenforente med en som hører inn under en av gruppene ovenfor
 • familiegjenforente med norske eller nordiske borgere
 • familiegjenforente med personer som har permanent oppholdstillatelse

Introduksjonsloven
Introduksjonsloven gjelder for de som fikk innvilget oppholdstillatelse før 31.12.2020. Etter introduksjonsloven er det bare personer i alderen 16-67 år som har rett og plikt til å delta i norskopplæring.

For de som er omfattet av introduksjonsloven innebærer retten at opplæringen er gratis, og plikten innebærer at disse personene må gjennomføre 600 timer opplæring for å få innvilget permanent opphold (eller statsborgerskap). Av disse timene skal 50 timer være undervisning i samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår. Det er også mulig å få innvilget flere timer med gratis norskopplæring. Kommunen tildeler disse timene etter behov, men timetallet kan ikke overstige 3000 timer totalt.

Integreringsloven
1. januar 2021 kom det en ny lov som heter integreringsloven. Etter integreringsloven har personer i alderen 18 til 67 år rett og plikt til å delta i norskopplæring. Deltakere som er omfattet av integreringsloven har rett og plikt til å oppnå et minimumsnivå i norsk. Dette nivået blir bestemt ut ifra deltakerens utdanningsnivå. Norskopplæringen kan i utgangspunktet ikke vare lenger enn tre år. For de som kommer til Norge med videregående skole eller høyere utdanning fra før, kan opplæringen ikke vare lenger enn 18 måneder.

Deltakere som kom til Norge 31. desember 2021 eller før skal fortsatt gjennomføre 50 timer opplæring i samfunnskunnskap. For deltakere som kommer til Norge 1. januar 2022 eller senere, skal gjennomføre 75 timer opplæring i samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår.

Plikt til norskopplæring i norsk og samfunnskunnskap

Noen innvandrere har ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre opplæring. De som er omfattet av plikt til opplæring etter introduksjonsloven har plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å få permanent oppholdstillatelse. Innvandrere som er omfattet av plikt til opplæring etter integreringsloven har plikt til å oppnå et minimumsnivå i norsk, eller til å gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere som kommer til Norge 1. januar 2022 eller senere, skal 75 timer av disse være opplæring i samfunnskunnskap. Dette gjelder:

 • arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS/EFTA-området
 • familiegjenforente med arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS/EFTA-området (familiegjenforening)

Verken rett eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Noen har verken rett eller plikt til norskopplæring. Dette gjelder:

 • studenter
 • au pairer og andre med midlertidig opphold
 • nordiske borgere
 • personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket

Fakta


Norskkurs

Alle som bor i Norge, bør snakke og forstå norsk. Det norske samfunnet forventer at alle deltar i samfunnslivet, og de fleste skal også ut i arbeidslivet og forsørge seg selv. De fleste kommuner har tilbud om norskkurs, og det fins også flere private kurstilbydere. Noen innvandrere får gratis norskkurs av kommunen, mens andre selv må betale for dette. Dette avhenger av hvilken type oppholdstillatelse man har.