Ny innvandrer i Norge

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Foto fra et norskkurs

Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Noen innvandrere har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
Dette gjelder:

 • flyktninger
 • personer med opphold på humanitært grunnlag
 • personer med kollektiv beskyttelse
 • familiegjenforente med en som hører inn under en av gruppene ovenfor
 • familiegjenforente med norske eller nordiske borgere
 • familiegjenforente med personer som har permanent oppholdstillatelse

Det er bare personer i alderen 16-67 år som har rett og plikt til å delta i norskopplæring. Retten innebærer at opplæringen er gratis, og plikten innebærer at disse personene må gjennomføre 600 timer opplæring for å få innvilget permanent opphold (eller statsborgerskap). Av disse timene skal 50 timer være undervisning i samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår. Det er også mulig å få innvilget flere timer med gratis norskopplæring. Disse timene blir tildelt etter behov, inntil 3000 timer totalt.

Plikt til norskopplæring i norsk og samfunnskunnskap

Noen innvandrere har ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å få permanent oppholdstillatelse. Dette gjelder:

 • arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS/EFTA-området
 • familiegjenforente med arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS/EFTA-området (familiegjenforening)

Verken rett eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Noen har verken rett eller plikt til norskopplæring. Dette gjelder:

 • studenter
 • au pairer og andre med midlertidig opphold
 • nordiske borgere
 • personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket

Fakta


Norskkurs

Alle som bor i Norge, bør snakke og forstå norsk. Det norske samfunnet forventer at alle deltar i samfunnslivet, og de fleste skal også ut i arbeidslivet og forsørge seg selv. De fleste kommuner har tilbud om norskkurs, og det fins også flere private kurstilbydere. Noen innvandrere får gratis norskkurs av kommunen, mens andre selv må betale for dette. Dette avhenger av hvilken type oppholdstillatelse man har.