አዲስ ስደተኛ በኖርዌይ

የኖርዊጂያን ቋንቋ ትምህርት

“የኖርዌይኛ

የኖርዌይኛ ቋንቋና የህብረተሰብ ዕዉቀት ትምህርት ላይ የመሳተፍ መብትና ግዴታ፡-

አንዳንድ ስደተኖች የኖርዌይኛ ቋንቋና የህብረተሰብ ዕዉቀት ትምህርት የመውሰድ መብትና ግዴታ አላቸው።
ይህ የሚመለከታቸዉ፡-

 • ስደተኞችን
 • በሰብዓዊ ርህራሄ ምክንያት የመኖሪያ ፈቃድ ያገኙ ሰዎችን
 • የጅምላ ከለላ የተሰጣቸው ሰዎችን
 • ከዚህ በላይ የተጠቀሱት ፍልሰተኞች የቤተሰብ አባል በመሆናቸው ፍቃድ የተሰጣቸው (የቤተሰባዊ ፍልሰት ፈቃድ)
 • የኖርዌያዊ ወይም የኖርዲክ ዜጋ ቤተሰብ አባል በመሆናቸዉ የመኖሪያ ፈቃድ ያገኙ ሰዎችን (የቤተሰባዊ ፍልሰት ፈቃድ)
 • ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ ያለው ሰው ቤተሰብ አባል በመሆናቸዉ የመኖሪያ ፈቃድ ያገኙ ሰዎችን (የቤተሰባዊ ፍልሰት ፍቃድ)

የመሰናድዖ ህግ
የመሰናድዖ ህግ የሚመለከተው ከ 31.12.2020 በፊት መኖርያ ፍቃድ ላገኙት ነው። ይህ ህግ የኖርዌይኛ ቋንቋ ትምህርት የመከታተል መብትና ግዴታ ያላቸው ዕድሜያቸው ከ16 እስከ 67 ዓመታት የሆኑ ሰዎች ብቻ መሆኑን ይደነግጋል።

የመሰናድዖ ህጉ ለሚመለከታቸው ሰዎች የሚኖራቸው መብት ትምህርቱን በነፃ የማግኘት ሲሆን፣ የሚኖራቸው ግዴታ ደግሞ ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ (ወይም ዜግነት) ለማግኘት የ600 ሰዓታት ሥልጠና መከታተል ነዉ። ከእነዚህ ሰዓታት ውስጥ ለ50 ሰዓታት ያክል ተሳታፊዉ የኖርዌይን የህብረተሰብ ዕዉቀት ትምህርት በሚረዳዉ ቋንቋ መማር አለበት። ለተጨማሪ ሰዓታት ትምህርት ማግኘት የሚቻልበት ሁኔታም አለ። እነዚህን ሰዓታት እንደ አስፈላጊነቱ የሚመድበዉ ወረዳዉ (ኮሚዩነው) ነዉ። ይሁን እንጂ ጠቅላላው የትምህርት ሰዓት ከ3000 ሰዓታት በላይ ሊሆን አይችልም።

የመዋሃድ ህግ
በጃንዋሪ 1 2021 የመዋሃድ ህግ የሚባል አዲስ ህግ ወጣ። ይህ ህግ ዕድሜያቸው ከ16 እስከ 67 ዓመታት ለሆኑት የኖርዌይኛ ቋንቋ ትምህርት የመከታተል መብትና ግዴታ እንዳላቸው ይደነግጋል። የመዋሃድ ህጉ የሚመለከታቸው ተሳታፊዎች ቢያንስ ዝቅተኛውን የኖርዌይኛ ቋንቋ ደረጃ የማሟላት መብትና ግዴታ አለባቸው። የቋንቋ ደረጃው የሚወሰነው በተሳታፊዎች የትምህርት ደረጃ ይሆናል። የኖርዌይኛ ቋንቋ ትምህርት በመሰረቱ ከሶስት ዓመት በላይ መሆን አይችልም። የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ወይም ከዚያ በላይ የሆነ የትምህርት ደረጃ ይዘው ኖርዌይ ለገቡ፥ የኖርዌይኛ ቋንቋ ትምህርቱን ከ18 ወራት በላይ መማር አይችሉም።

እስከ ዲሴምበር 31. 2021 ወደ ኖርዌይ ለመጡ ተሳታፊዎች የኖርዌይን የህብረተሰብ ዕዉቀት ትምህርት ለ50 ሰዓታት መማር አለባቸው። ከጃንዋሪ 1. 2022 ጀምሮ ለሚመጡ ተሳታፊዎች የኖርዌይን የህብረተሰብ ዕዉቀት ትምህርት ለ75 ሰዓታት ያክል በሚረዳቸዉ ቋንቋ መማር አለባቸው።

የኖርዌይኛ ቋንቋና የህብረተሰብ ዕዉቀት ትምህርት የመከታተል ግዴታ

አንዳንድ ፍልሰተኞች ትምህርቱን በነፃ የማግኘት መብት የላቸውም፥ ትምህርቱን የማሟላት ግዴታ ግን አለባቸው። በመሰናድዖ ህጉ መሰረት የመማር ግዴታ የተጣለባቸው ፍልሰተኞች፥ ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ የሚያገኙት፥ የኖርዌይኛ ቋንቋና የህብረተሰብ ዕዉቀት ትምህርት ለ300 ሰዓታት ያክል ተከታትለው ሲያጠናቅቁ ብቻ ነው። በመዋሃድ ህጉ መሰረት የመማር ግዴታ የተጣለባቸው ፍልሰተኞች፥ በኖርዌይኛ ቋንቋ ቢያንስ ዝቅተኛውን ደረጃ የማሟላት ወይም ደግሞ የኖርዌይኛ ቋንቋና የህብረተሰብ ዕዉቀት ትምህርት ለ300 ሰዓታት ያክል የመከታተል ግዴታ አለባቸው። ከጃንዋሪ 1. 2022 ጀምሮ ለሚመጡ ተሳታፊዎች የኖርዌይን የህብረተሰብ ዕዉቀት ትምህርት ለ75 ሰዓታት ያክል መማር አለባቸው። ይህ የሚመለከታቸው :-

  • ከአውሮፓ ኢኮኖሚያዊ ቀጠና EØS ወይም ከአውሮፓ ነፃ ንግድ ማህበር EFTA አባላት ካልሆኑ ሀገራት ለሚመጡ ፍልሰተኛ ሠራተኞች፥
  • ከአውሮፓ ኢኮኖሚያዊ ቀጠና EØS ወይም ከአውሮፓ ነፃ ንግድ ማህበር EFTA አባላት ካልሆኑ ሀገራት የመጡ ፍልሰተኛ ሠራተኞች ቤተሰብ በመሆናቸው የመኖርያ ፍቃድ የተሰጣቸው ሰዎች ናቸው።

  የኖርዌይኛ ቋንቋና የህብረተሰብ ዕዉቀት ትምህርት መብትም ሆነ ግዴታ የሌለባቸው

  አንዳንድ ፍልሰተኞች የኖርዌይኛ ቋንቋ ትምህርት እና የህብረተሰብ ዕዉቀት ትምህርት ላይ የመሳተፍ መብትም ሆነ ግዴታ የላቸውም። ይህ የሚመለከተው፡-

  • ተማሪዎችን
  • ኦፔር (የቤት ሠራተኞች ማለትም ከኖርዌይ ቤተሰብ ጋር አብረው በመኖር ቋንቋውን የሚማሩ የውጭ ሃገር ወጣት ሴቶች ሲሆኑ፣ የቤት ውስጥ ሥራ በመሥራትና ልጆች በመጠበቅ ያገለግላሉ። ለዚህም ምግብ፣ መኝታና መጠነኛ ክፍያ ያገኛሉ)።
  • የኖርዲክ ዜግነት ያላቸዉ ሰዎች
  • በአውሮፓ ነፃ ንግድ ማህበርና በአውሮፓ የኢኮኖሚ ቀጠና ደንቦች መሠረት የመኖሪያ ፈቃድ ያላቸው ሰዎች

መረጃ

የኖርዊጂያን ቋንቋ ኮርስ

በኖርዌይ የሚኖሩ ሁሉ ኖርዊጂያን ቋንቋ መናገርና መረዳት ይኖርበታል። የኖርዊጂያን ማህበረሰብ የሚጠብቀው ሁሉም ሰው በማህበረሰቡ ውስጥ መሳተፍንና በአብዛኛው ሰው ወደ ሥራ ተሰማርቶ ራስን መርዳት እንድችል ነው። በአብዛኛው ወረዳዎች የኖርዊጂያን ቋንቋ ትምህርት የሚሰጡ ሲሆን ሌሎችም ብዙ የግል የቋንቋ መማሪያዎች አሉ። አንዳንድ ስደተኞች ከወረዳው ነፃ የቋንቋ ትምህርት የምያገኙ ሲሆን ሌሎቹ ደግሞ ከፍለው መማር አለባቸው። ይህም በመኖሪያ ፍቃድ ዓይነት ላይ የተመረኮዘ ነው።