ေနာ္ေဝေရာက္ ႏိုင္ငံျခားသားလူသစ္မ်ား

ေနာ္ေဝဘာသာစကား သင္ယူေရး

Foto fra et norskkurs

နော်ဝေဘာသာစကား နှင့် လူမှုရေးဘာသာရပ် သင်တန်းတက်ရမည့် အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်

အခ်ဳိ႕ေသာႏိုင္ငံျခားသားမ်ားတြင္ ေနာ္ေဝဘာသာႏွင့္ လူမႈေရးဘာသာကို အခမဲ့သင္ယူခြင့္႐ွိသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သည္မွာ –

 • စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား
 • လူလူခ်င္းစာနာမႈအေၾကာင္းႁပႈ ေနထိုင္ခြင့္ရထားသူမ်ား
 • အုပ္စုလိုက္ အကာအကြယ္ေပးခံရသူမ်ား
 • အထက္ပါအုပ္စုမ်ားတြင္ အက်ဳံးဝင္သူႏွင့္ မိသားစုျပန္လည္ေပါင္းစည္းထားသူမ်ား။
 • ေနာ္ေဝ သို႔မဟုတ္ ဥေရာပေျမာက္ဖ်ားႏိုင္ငံတခုခုမွ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ မိသားစုျပန္လည္ေပါင္းစည္းထားသူမ်ား
 • အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရထားၿပီးသူထံသို႔ မိသားစုျပန္လည္ေပါင္းစည္းထားသူမ်ား

ပဏာမနေသားကျရေး အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ
ပဏာမနေသားကျရေး အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေသည် ၃၁.၁၂.၂၀၂၀ နေ့မတိုင်မီ နိုင်ငံတွင်းနေထိုင်ခွင့်(ဗီဇာ) ရရှိပြီးသူများနှင့် အကျုံးဝင်သည်။ ပဏာမနေသားကျရေး အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ အသက် ၁၆ မှ ၆၇ နှစ်အတွင်းရှိသူများသာလျှင် နော်ဝေဘာသာစကား သင်ယူရန် ရပိုင်ခွင့်နှင့် တာဝန်များ ရှိသည်။

ပဏာမနေသားကျရေး အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်အကျုံးဝင်သူများအတွက် အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်သည်မှာ – ရပိုင်ခွင့်အရ အခမဲ့သင်တန်းတက်ရမည်ဖြစ်ပြီး တာဝန်ဝတ္တရားအရ
အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များသည် နိုင်ငံတွင်းအမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရရှိနိုင်စေရန် (သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူနိုင်စေရန်) နာရီပေါင်း ၆ဝဝ သင်ယူဆည်းပူးရမည့်တာဝန်ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ယင်းတို့အနက် နာရီ ၅ဝ မှာ သင်တန်းသားနားလည်နိုင်မည့် ဘာသာစကားဖြင့် ပို့ချသော လူမှုရေးဘာသာရပ်ကို သင်ယူရန်ဖြစ်ရမည်။ အခမဲ့ဘာသာစကားသင်ယူမှုကို နာရီပေါင်းများစွာ ထပ်မံတိုးမြှင့်ပေးရန်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လိုအပ်ပါက သင်တန်းသက်တမ်းတိုးခွင့်ကို မြို့နယ်အာဏာပိုင်များက ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သို့သော် စုစုပေါင်း နာရီပေါင်း ၃ဝဝဝ (သုံးထောင်) ထက်ပိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။

တန်းတူပေါင်းစည်းရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ
၂၀၂၁ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ တန်းတူပေါင်းစည်းရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေတရပ် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ တန်းတူပေါင်းစည်းရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ အသက် ၁၈ နှစ် မှ ၆၇ နှစ်အတွင်းရှိသူများတွင် နော်ဝေဘာသာစကား သင်ယူရန် ရပိုင်ခွင့်နှင့် တာဝန်များ ရှိသည်။
တန်းတူပေါင်းစည်းရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေအောက်တွင်အကျုံးဝင်သူ သင်တန်းသားတိုင်းသည် မိမိတို့ရှိခဲ့ပြီးသော ပညာအရည်အချင်းအပေါ်မူတည်ပြီး အနိမ့်ဆုံးအဆင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးထားသည့် နော်ဝေဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုကို တတ်ကျွမ်းပြီးမြောက်သည်အထိ သင်ယူရန် ရပိုင်ခွင့် နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများရှိသည်။ နော်ဝေဘာသာသင်ယူမှုသည် အခြေခံမူအားဖြင့် သုံးနှစ်ထက် မကြာရှည်စေရ။ နော်ဝေသို့မလာမီ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကျောင်း (သို့) အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်မှ ပညာဆည်းပူးခဲ့သူများအနေနှင့် သင်တန်းကို ၁၈ လထက်ပိုမိုတက်ရောက်ခွင့်မရနိုင်ပါ။

နော်ဝေနိုင်ငံသို့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့ သို့မဟုတ် ယင်းနေ့မတိုင်မီက ရောက်လာခဲ့သူများသည် နော်ဝေလူမှုရေးဆိုင်ရာဘာသာရပ်သင်တန်းကို မူလအတိုင်း နာရီပေါင်း ၅၀ တက်ရောက်ရမည်။ ၂၀၂၂ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက်နေ့ သို့မဟုတ် ယင်းနေ့ထက်နောက်ကျမှ နော်ဝေသို့ရောက်လာသူများသည် မိမိတို့နားလည်သည့်ဘာသာစကားဖြင့် ၇၅ နာရီကြာ နော်ဝေလူမှုရေးဆိုင်ရာဘာသာရပ်သင်တန်းကို တက်ရောက်ရမည်။

နော်ဝေဘာသာစကား နှင့် လူမှုရေးဘာသာရပ် သင်တန်းတက်ရမည့် တာဝန်

အချို့နိုင်ငံပြောင်းတိုင်းတပါးသားများတွင် နော်ဝေဘာသာစကား အခမဲ့သင်ယူပိုင်ခွင့် မရှိသော်လည်း ယင်းကို ပြီးမြောက်သည်အထိ သင်ယူရမည့်ဝတ္တရားရှိသည်။ ပဏာမနေသားကျရေးအစီအစဉ်တွင်အကျုံးဝင်သူများသည် နော်ဝေတွင် အမြဲအခြေစိုက် နေထိုင်ခွင့်ရနိုင်စေရန် နာရီပေါင်း ၃ဝဝ ကြာ နော်ဝေဘာသာနှင့် လူမှုရေးဘာသာရပ်ကို ပြီးဆုံးအောင်သင်ယူရမည့်တာဝန် ဝတ္တရားရှိသည်။ တန်းတူပေါင်းစည်းရေးဥပဒေအောက်တွင်အကျုံဝင်သူ နိုင်ငံပြောင်းတိုင်းတပါးသားများတွင် အနိမ့်ဆုံးအဆင့်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားသည့် ဘာသာကျွမ်းကျင်မှုကို ပြည့်မီအောင် သင်ယူဆည်းပူးရန် သို့မဟုတ်ပါက နာရီပေါင်း ၃ဝဝ ကြာ နော်ဝေဘာသာနှင့် လူမှုရေးဘာသာရပ်ကို ပြီးဆုံးအောင်သင်ယူရန် ဝတ္တရားရှိသည်။
၂၀၂၂ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက်နေ့ သို့မဟုတ် ယင်းထက်နောက်ကျမှ နော်ဝေသို့ရောက်လာသည့် သင်တန်းသားများသည် သင်တန်းချိန်များအနက် ၇၅ နာရီကို နော်ဝေလူမှုရေးဆိုင်ရာဘာသာရပ်သင်ယူရန် ဖြစ်စေရမည်။
ယင်းနှင့်အကျုံးဝင်သူများမှာ –

 • ဥေရာပဓနသဟာယ/ဥေရာပဘံုေဈးဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား
 • အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ မိသားစုျပန္လည္ေပါင္းစည္း၍ ႏိုင္ငံကူးဝင္ေရာက္လာသူမ်ား

နော်ဝေဘာသာစကား သင်ယူူရမည့် ရပိုင်ခွင့်ရော တာဝန်ဝတ္တရားပါ မရှိခြင်း

အခ်ဳိ႕တြင္ ေနာ္ေဝဘာသာစကား သင္ယူူရမည့္ ရပိုင္ခြင့္ေရာ တာဝန္ဝတၱရားပါ မ႐ွိၾကပါ။ ထိုသူတို႔မွာ –

 • တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊
 • ကေလးထိန္း အိမ္ေဖာ္
 • ဥေရာပေျမာက္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား(nordiske land)မွ ႏိုင္ငံသားမ်ား
 • ဥေရာပဓနသဟာယ/ဥေရာပဘံုေဈးဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ေနထိုင္ခြင့္ရသူမ်ား

အခ်က္အလက္

ေနာ္ေဝဘာသာသင္တန္း

ေနာ္ေဝတြင္ေနထိုင္သူအားလံုး ေနာ္ေဝစကားကို ေျပာႏိုင္ ဆိုႏိုင္ နားလည္ႏိုင္ရင္သင့္သည္။ ေနာ္ေဝလူ႕အဖြဲ႔အစည္းက အားလံုးကို လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေရာေႏွာပါဝင္ေစလိုၿပီး မိမိဘာသာလုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ေစရန္ အလုပ္ခြင္ေလာကထဲသို႔လည္း ဝင္ေရာက္ေစလိုသည္။ ႃမိႈ႕နယ္အမ်ားစုက ေနာ္ေဝဘာသာသင္တန္းျဖင့္ ကမ္းလွမ္းေပးထားၿပီး ပုဂၢလိက သင္တန္းေပးသူမ်ားလည္း႐ွိသည္။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားက ႃမိႈ႕နယ္ကေပးေသာ အခမဲ့ ေနာ္ေဝဘာသာသင္တန္းကို တက္ေနခ်ိန္တြင္ အခ်ဳိ႕က သင္တန္းတက္ႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိဘာသာေငြေပးၾကရသည္။ ဤကိစၥသည္ မိမိရထားေသာ ႏိုင္ငံတြင္းေနထိုင္ခြင့္ (ဗီဇာ) အမ်ဳိးအစားေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။