په ناروې کې نوی کډوال (مهاجر)

د ناروېژي ژبې او ټولنپوهنې زده کړ

Foto fra et norskkurs

د ناروېژي ژبې او ټولنپوهنې زده کړه

ځینې بهرنیان د ناروېژي ژبې او ټولنپوهنې د وړیا زده کړې حق او دنده (مکلفیت) لري.
دا د لاندې کسانو لپاره اعتبار لري:

 • کډوال (مهاجرین)
 • هغو کسانو چې د بشردوستانه خواخوږۍ له مخې ورته د استوګنې اجازه ورکړل شوې ده
 • هغو کسانو ته چې په ډله ایزه توګه پناه ورکړل شوې ده
 • له هغه چا سره یوځای شوی کسان، چې له پورتنیو ګروپونو څخه په یو کې شاملېږي
 • له ناروېژي یا سکاندناویايي هېوادونو له وګړو سره یو ځای شوي کسان
 • له هفو کسانو سره یوځای شوي کسان، چې د دایمي استوګنې اجازه لري

یوازې هغه کسان، چې عمرونه یې د ۱۶-۶۷ کلونو تر منځ دي، د ناروېژي ژبې د زده کړې حق او دنده لري. حق او دنده په دې مانا ده، چې دغه کسان دنده لري چې ۶۰۰ ساعته زده کړه بشپړه کړي. له دغو ساعتونو څخه ۵۰ ساعتونه باید د ټولنپوهنې په هکله په داسې ژبه زده کړه وي، چې ګډون کوونکی پرې پوهېږي. د ناروېژي ژبې د زده کړې لپاره له یادو ساعتونو څخه د زیاتو وړیا ساعتونو د تر لاسه کولو امکان هم شتون لري. د اړتیا پر مهال ښاروالي اضافي ساعتونه ورکوي خو دغه ساعتونه له ۳۰۰۰ څخه زیاتېدلای نشي.

د ناروېژي ژبې او ټولنپوهنې د زده کړې دنده (مکلفیت)

ځینې خلک د وړیا زده کړې حق نلري، خو د دایمي استوګنې د اجازې د تر لاسه کولو لپاره مکلف دي، چې د ناروېژي ژبې او ټولنې په هکله ۳۰۰ ساعته زده کړه بشپړه کړي.
په دې کې لاندې کسان شامل دي:

 • د اروپا د اقتصادي همکارۍ غړیو هېوادونو/د اروپا د آزاد تجارت غړیو هېوادونو (EØS/EFTA) د کار له کډوالو پرته د نورو هېوادونو کارګران
 • د EØS/EFTA هېوادونو څخه د باندې د نورو هېوادونو د کارګرانو د کورنۍ غړي چې له دلته له دې کارګرانو سره یو ځای کېږي

هغه کسان چې د ناروېژي ژبې او ټولنپوهنې د زده کړې حق او دنده نلري

ځيني کسان د ناروېژي ژبې او ټولنپوهنې د وړیا ز ده کړې حق او دنده نلري. دا د لاندې کسانو لپاره اعتبار لري:

 • محصلین
 • هغه ځوانان چې د ژبې د زده کړې په موخه له یوې کورنۍ سره اوسي او خدمت ورته کوي (au pair) او هر څوک چې د
 • استوګنې لنډمهاله اجازه لري
 • د شمالي اروپا وګړي
  هغه کسان چې د اروپا د اقتصادي همکارۍ/د اروپا د آزاد تجارت د ټولنو د مقرراتو له مخې د استوګنې اجاره لري.
 •  

معلومات

ناروېژي کورس

په ناروې کې ټول مېشت خلک باید په ناروېژي ژبه پوه او خبرې پرې وکړای شي. د ناروېژي ټولنې غوښتنه دا ده، چې هر څوک په ټولنیز ژوند کې برخه واخلي او ډېرې خلک باید کار وکړي او د خپل ځان پالنه وکړي. ډیرې ښاروالۍ ناروېژي کورسونه وړاندې کوي او همدرانګه خصوصي کورسونه هم شتون لري. ځیني ښاروالۍ مهاجرینو ته وړیا کورسونه برابروي، په داسې حال کې چې ځینې نور باید پخپله د دې لګښت ورکړي. دا د استوګنې د اجازې له ډول سره تړاو لري.