Imigrant i ri në Norvegji

Mësimi i gjuhës norvegjeze dhe njohurive shoqërore

Foto fra et norskkurs

E drejta dhe detyrimi për mësimin e gjuhës norvegjeze

Disa imigrantë kanë të drejtë dhe detyrim të marrin falas mësimin e gjuhës norvegjeze dhe njohurive shoqërore. Kjo vlen për:

 • refugjatët
 • personat me lejeqëndrimi për arsye humanitare
 • personat me mbrojtje kolektive
 • të bashkuarit familjar me dikën që është nën një prej grupeve të mësipërme
 • të bashkuarit familjar me shtetasit norvegjezë apo shtetasit e shteteve nordike
 • të bashkuarit familjar me personat që kanë një leje qendrimi të përhershme

Vetëm personat në mes moshës 16 dhe 67 vjeçare, kanë të drejtë dhe detyrim të marrin pjesë në mësimin e gjuhës norvegjeze. E drejta dhe detyrimi nënkupton se këta persona janë të detyruar t`i plotësojnë 600 orë mësimi për të marr lejen e përhershme të qëndrimit(ose nënshtetësinë). Nga këto orë do të jenë, 50 orë mësimi të njohurive shoqërore në një gjuhë që pjesëmarrësi e kupton. Është gjithashtu e mundshme që të lejohen më shumë orë mësimi të gjuhës norvegjeze falas. Komuna/Bashkia ndan këto orë sipas nevojës, por numri total i orëve nuk mund të tejkalojë 3000 orë.

Detyrim për mësimin e gjuhës norvegjeze dhe njohurive shoqërore

Disa imigrantë nuk kanë të drejtën e mësimit falas, por janë të detyruar të marrin/plotësojnë 300 orë mësimi, të gjuhës norvegjeze dhe njohurive shoqërore, për të marrur një leje të përhershme të qëndrimit.
Kjo vlen për:

 • punëtorët imigrantë nga vendet jashtë zonës së EØS / EFTA-së
 • personat që hyjnë në Norvegji për bashkim familjar me ta

As të drejtë as detyrim në mësimin e gjuhës norvegjeze dhe njohurive shoqërore

Disa nuk kanë as të drejtë, ose detyrim që të marrin falas mësimin e gjuhës norvegjeze dhe njohurive shoqërore.
Kjo vlen për:

 • studentët
 • au pair iyo qaar kale oo leh ku meel gaar ah
 • shtetasit nordikë
 • personat me qëndrim sipas rregulloreve të EFTA/EØS

Faktet

Kursi i gjuhës norvegjeze

Gjithë ata që jetojnë në Norvegji, duhet të flasin dhe të kuptojnë gjuhën norvegjeze. Shoqëria norvegjeze pret që të gjithë të marrin pjesë në jetën shoqërore, dhe shumica të jenë si në punësim po ashtu edhe ta mbajnë veten. Shumica e komunave ofrojnë kurse të gjuhës norvegjeze, si dhe ka disa ofrues privatë. Disa imigrantë marrin falas kursin e gjuhës norvegjeze nga komuna, ndërsa të tjerët duhet vet të paguajnë për këtë. Kjo varet, nga lloji i lejes së qëndrimit që një person e ka.