ሓደስቲ ወጻእተኛታት ኣብ ኖርወይ

ስልጠና ቋንቋ ኖርወጂያን

Foto fra et norskkurs

ገሊኦም ከኣ ትምህርቲ ኖርወየኛን ኣፍልጦ ሕብረተሰብን ክመሃሩ መሰል ኮነ ግቡእ ዘይብሎም ኣለዉ።

ገሊኦም ወጻእተኛታት ትምህርቲ ኖርሽክን ኣፍልጦ ሕብረተሰብን ብነጻ ክወሃቦም መሰልን ግቡእን ኣለዎም።
እዚ ዚምልከት:

 • ስደተኛታት
 • ብምኽንያት ሰብኣዊ ርህራሄ ፍቓድ መንበሪ ዘለዎም ሰባት
 • ብምኽንያት ሓባራዊ ዕቑባ ፍቓድ መንበሪ ዘለዎም ሰባት
 • ብምኽንያት ምትእኽኻብ ስድራቤት ፍቓድ መንበሪ ዘለዎም ሰባት
 • ምስ ኖርወጂያን ወይ ዜጋታት ኖርዲክ ምትእኽኻብ ስድራቤት ዝገበረ
 • ምስ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ሰባት ብጉዳይ ምትእኽኻብ ስድራቤት ዝተጸንበሩ ሰባት

ዕድሚኦም ካብ 16 ክሳብ 67 ዝኾኑ ሰባት ጥራይ እዮም ነዚ ትምህርቲ ኖርወጂያን ክካፈሉ መሰልን ግዴታን ዘለዎም።
መሰል ከም ምዃኑ መጠን ነጻ እዩ፣ ግቡእ ከም ምዃኑ መጠን ከኣ 600 ሰዓታት ግድን ክውዳእ ኣሎዎ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ክወሃብ(ወይ ዜግነት)።ካብዘን ሰዓታት ከኣ 50 ሰዓታት ትምህርቲ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ብተሳታፋይ ዝርድኦ ቋንቋ እዩ። ነጻ ትምህርቲ ኖርሽክ ተወሳኺ ሰዓታት ክወሃብ ክፍቀደልካ ውን ይከኣል እዩ። ኮሙነ ከከም ኣድላይነቱ ሰዓታት ይውስኽ፣ ግን ብዝሒ ቁጽሪ ሰዓታት ጠቕላላ ካብ 3000 ሰዓታት ክሓልፍ ኣይክእልን እዩ።

ግቡእ ትምህርቲ ኖርሽክን ኣፍልጦ ሕብረተሰብን።

ገሊኦም ወጻእተኛታት ብነጻ ክመሃሩ መሰል የብሎምን፣ ይኹን ደኣ እምበር 300 ሰዓታት ትምህርቲ ኖርወየኛን ኣፍልጦ ሕብረተሰብን ክፍጽሙ ግቡኦም እዩ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ንኽወሃቦም።እዚ ነዞም ዝስዕቡ ይምልከት:

 • ካብ ወጻኢ EØS/EFTA-ከባቢ ንኽሰርሑ ዝመጹ ወጻእተኛታት
 • ብምኽንያት ምትእኽኻብ ስድራቤት ምስ ሓደ ካብዞም ጉጅለ ዝመጹ።

ገሊኦም ከኣ ትምህርቲ ኖርወየኛን ኣፍልጦ ሕብረተሰብን ክመሃሩ መሰል ኮነ ግቡእ ዘይብሎም ኣለዉ።

ገለ ሰብ ብናጻ ንዝወሃብ ስልጠና ቋንቋ ኖርወጂያን መሰልን ግዴታን የብሎምን። ነዞም ዚስዕቡ ዚምልከት እዩ፡

 • ተመሃሮ
 • ምስ ስድራቤት ክሰርሑን ንዝመጹ ተመሃሮን(Au pair) ካልኦት ግዜያዊ ፍቓድ መንበሪ ዘለዎም ሰባት
 • ተቐማጦ ኖርዲክ
 • ብመሰረት ሕጊ EFTA/EØS ፍቓድ መንበሪ ዘለዎም ሰባት

ጭብጢ

ስልጠና ቋንቋ ኖርወጂያን

ኩሎም ኣብ ኖርወይ ዝነብሩ ቋንቋ ኖርወጂያን ክዛረቡን ክርድኦምን ይግብኦም። ሕብረተሰብ ኖርወጂያን፡ ኩሎም ወጻእተኛታት ኣብቲ ሕብረተሰብ ኪሳተፉን ከምኡ’ውን መብዛሕትኦም ስራሕ ንክሰርሑን ባዕሎም ኪኢሎም ንኺነብሩ ትጽቢት ኣለዎም። እተን መብዛሕተአን ኮሙነ ስልጠና ቋን`ቋ ኖርወጂያን ይህባ እየን᎓ ከምኡ’ውን ብዙሓት ግላውያን ኮርስ ዘቕርቡ ኣለዉ። ገለ ወጻእተኛታት ኣብታ ኮሙነ ቋንቋ ኖርወጂያን ብናጻ ይመሃሩ ፣ ገለ ድማ ባዕሎም ከፊሎም ይመሃሩ። እቲ ከምዚ ኪኸውን ዝገበሮ ከኣ እቲ ዓይነት ፍቓድ መንበሪ እዩ። .