Norveç’te yeni göçmen

Norveççe eğitimi

Foto fra et norskkurs

Norveççe ve Sosyal Bilgiler eğitim ve öğretimi ile ilgili hak ve sorumluluklar

Göçmenlerden bazıları, Norveç dili ve Norveç toplum bilgisi konusunda kurs görme hakkına ve yükümlülüğüne sahiptir. Bu hakka sahip olanlar şunlardır:

 • Mülteciler
 • İnsancıl nedenlerden oturum izni alanlar
 • Toplu olarak koruma altına alınan kişiler – “kollektiv beskyttelse”
 • Yukarıdaki gruplardan birinin aile üyesi oldukları için ‘aile birleşimi’ nden dolayı oturum izni almış olanlar
 • Bir Norveç vatandaşı ya da bir Kuzey ülkesi (İsveç, Danimarka, İzlanda, Finlandiya) vatandaşıyla aile birleşimi nedeniyle oturum izni alanlar
 • Yerleşim-sürekli oturum- hakkı almış biriyle aile birleşimine dayanarak oturum izni alanlar

Sadece 16 ile 67 yaş aralığında olanların Norveççe eğitim ve öğretimine katılma hak ve sorumlulukları vardır. Hak, eğitim ve öğretimin ücretsiz olmasını kapsar, sorumluluk ise, süresiz oturum hakkı almak ya da vatandaşlık hakkı almak için verilen 600 saatlik eğitim ve öğretimin tamamlanması zorunluluğunu kapsar. Bu eğitimin 50 saatlik kısmı, katılımcının anlayacağı bir dilde verilen Sosyal Bilgiler eğitimi olacaktır. Ayrıca daha fazla saat Norveççe eğitim ve öğretim alabilme izni almak mümkündür. Belediye ders saatlerini ihtiyaca göre düzenler/paylaştırır ancak toplam ders 3000 saati geçemez.

Norveççe ve Sosyal Bilgiler derslerindeki sorumluluk ve görevler.

Bazı göçmenlerin ücretsiz eğitim ve öğretim alma hakları yoktur, fakat süresiz oturum izni alabilmeleri için 300 saatlik Norveççe ve Sosyal Bilgiler eğitim ve öğretimini tamamlamaları gerekmektedir. Bu durum aşağıdaki şahıslar için geçerlidir:

 • Avrupa Ekonomik Topluluğu ve EFTA ülkesi dışından çalışmak amacıyla gelen göçmenler
 • Ûlkeye bunlarla aile birleşimi yoluyla gelenler

Norveççe ve Sosyal Bilgiler eğitim ve öğretimine ne hak ne de sorumlulukları olmayanlar

Bazılarının ücretsiz Norveççe eğitimine ne hakkı ne de yükümlülüğü vardır. Bu gruplar aşağıdaki gibidir:

 • Öğrenciler
 • Au pair olarak ya da geçici olarak oturma izni alanlar
 • Kuzey ülkeleri (İsveç, Danimarka, İzlanda, Finlandiya) vatandaşları
 • Avrupa Ekonomik Topluluğu ve EFTA ülkelerinin kuralları doğrultusunda oturum izni bulunanlar

Bilgiler

Norveççe kursu

Norveç’te yaşayan herkesin norveççeyi konuşması ve anlaması gerekir. Norveç halkı herkesin toplum hayatına dahil olmasını ümit eder. Çoğu kişi iş hayatına atılıp kendi geçimini sağlayacaktır. Belediyelerin çoğu Norveççe kursu verir. Ayrıca çok sayıda özel kurs verenler de vardır. Bazı göçmenler belediye tarafından ücretsiz Norveççe kursu alırken, bazı göçmenlerin kurs için ücret ödemeleri gerekir. Bu kişinin ne tür oturma izni olduğuna bağlıdır.