Norveç’te yeni göçmen

Norveççe eğitimi

Foto fra et norskkurs

Norveççe ve Sosyal Bilgiler eğitim ve öğretimi ile ilgili hak ve sorumluluklar

Göçmenlerden bazıları, Norveç dili ve Norveç toplum bilgisi konusunda kurs görme hakkına ve yükümlülüğüne sahiptir. Bu hakka sahip olanlar şunlardır:

 • Mülteciler
 • İnsancıl nedenlerden oturum izni alanlar
 • Toplu olarak koruma altına alınan kişiler – “kollektiv beskyttelse”
 • Yukarıdaki gruplardan birinin aile üyesi oldukları için ‘aile birleşimi’ nden dolayı oturum izni almış olanlar
 • Bir Norveç vatandaşı ya da bir Kuzey ülkesi (İsveç, Danimarka, İzlanda, Finlandiya) vatandaşıyla aile birleşimi nedeniyle oturum izni alanlar
 • Yerleşim-sürekli oturum- hakkı almış biriyle aile birleşimine dayanarak oturum izni alanlar

Tanıtım programı kanunu
Tanıtım programı kanunu 31.12.2020 tarihinden önce oturum alanlar için geçerlidir. Bu kanuna göre, sadece 16 ile 67 arasında olanlar dil kursu hakkı ve yükümlülükleri/zorunlulukları vardır.

Bu kanuna tâbi olanlar için, bu şu anlama gelir; eğitim ve öğretim ücretsiz, ancak süresiz oturum alabilmek (ya da vatandaşlik) için, en az 600 saatlik ders alma zorunluluğu vardır. Bunların 50 saati, katılımcının anladıǧı dilde Toplum Bilgisi dersi olmalıdır. Ayrıca ek olarak daha fazla ücretsiz Norveççe ders saati almak mümkündür. Belediye bu ders saatlerini ihtiyaca göre vermektedir ve bu en çok 3000 saat olabilir.

Entegrasyon kanunu
1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, entegrasyon diye yeni bir kanun yürürlüğe girdi. Bu kanuna göre, 18-67 yaşları arasındakilerin
Norveççe dil kurslarına katılma hak ve yükümlülükleri vardır. Entegrasyon kanunun kapsadığı kişiler, Norveççe dil eğitiminde, eğitim düzeylerine göre belirli bir düzeye gelme hak ve yükümlülükleri vardır. Normalde bu dil eğitimi 3 yıldan daha uzun bir süreyi geçemez. Norveç’e gelenlerden lise veya daha yüksek eğitimli olanlar için, bu süre 18 aydan fazla olamaz.

Norveç’e 31 Aralık 2021 veya daha önce gelen katılımcılar, 50 saatlik Toplum Bilgisi kursunu almak zorundalar. Norveç’e 1 Ocak 2022 veya daha sonra gelenler ise, bildikleri bir dilde 75 saatlik Toplum Bilgisi kursunu almak zorundalar.

Norveççe ve Toplum Bilgisi derslerini alma zorunluluǧu

Bazı göçmenlerin ücretsiz eğitim hakları yoktur, ancak bu eğitimi almak zorundalar. Tanıtım programı kanununa göre bu eğitimi almak zorunda olan katılımcıların, süresiz oturma hakkı alabilmeleri için 300 saatlik Norveççe ve Toplum Bilgisi kursunu tamamlamak zorundalar. Tanıtım programı kanununa göre bu eğitimi almak zorunda olan katılımcıların, ya Norveççe dil kursunda belirli bir düzeye gelmeleri, ya da 300 saatlik dil ve Toplum Bilgisi kursuna gitmeleri zorunludur. 1 Ocak 2022 tarihinde ve daha sonra Norveç’e gelenler, bu 300 saatin 75 saatini Toplum Bilgisi dersi olarak almak durumundalar. Bunlar;

 • Avrupa Ekonomik Topluluğu ve EFTA ülkesi dışından çalışmak amacıyla gelen göçmenler
 • Ûlkeye bunlarla aile birleşimi yoluyla gelenler

Norveççe ve Sosyal Bilgiler eğitim ve öğretimine ne hak ne de sorumlulukları olmayanlar

Bazılarının ücretsiz Norveççe eğitimine ne hakkı ne de yükümlülüğü vardır. Bu gruplar aşağıdaki gibidir:

 • Öğrenciler
 • Au pair olarak ya da geçici olarak oturma izni alanlar
 • Kuzey ülkeleri (İsveç, Danimarka, İzlanda, Finlandiya) vatandaşları
 • Avrupa Ekonomik Topluluğu ve EFTA ülkelerinin kuralları doğrultusunda oturum izni bulunanlar

Bilgiler

Norveççe kursu

Norveç’te yaşayan herkesin norveççeyi konuşması ve anlaması gerekir. Norveç halkı herkesin toplum hayatına dahil olmasını ümit eder. Çoğu kişi iş hayatına atılıp kendi geçimini sağlayacaktır. Belediyelerin çoğu Norveççe kursu verir. Ayrıca çok sayıda özel kurs verenler de vardır. Bazı göçmenler belediye tarafından ücretsiz Norveççe kursu alırken, bazı göçmenlerin kurs için ücret ödemeleri gerekir. Bu kişinin ne tür oturma izni olduğuna bağlıdır.