Người ngoại kiều mới đến Na uy

Học tiếng Na uy

Foto fra et norskkurs

Quyền và bổn phận học tiếng Na uy và môn giáo dục công dân

Một số ngoại kiều có quyền và bổn phận được học tiếng Na uy và môn giáo dục công dân miễn phí. Điều này áp dụng cho:

 • những người tỵ nạn
 • những người được cư trú theo diện nhân đạo
 • những người được che chở tập thể
 • những người được đoàn tụ gia đình với một người thuộc các nhóm nêu trên
 • những người được đoàn tụ gia đình với công dân Na uy hoặc các nước Bắc Âu
 • những người được đoàn tụ gia đình với người có giấy phép thường trú

Chỉ những người trong độ tuổi 16-67 mới có quyền và bổn phận tham dự việc học tiếng Na uy. Quyền này nói đến việc học miễn phí tiếng Na uy và môn giáo dục công dân, còn bổn phận có nghĩa rằng những nhóm người này phải hoàn tất 600 giờ học để được chấp thuận giấy phép thường trú (hay quốc tịch). Trong số giờ học này có 50 giờ về môn giáo dục công dân được giảng dạy bằng ngôn ngữ mà học viên hiểu. Cũng có thể được chấp thuận thêm giờ học tiếng Na uy miễn phí. Số giờ này được cấp theo nhu cầu, nhưng tổng cộng không thể hơn 3000 giờ.

Bổn phận học tiếng Na uy và môn giáo dục công dân

Một số ngoại kiều không được quyền học miễn phí, nhưng có bổn phận hoàn tất 300 giờ học về tiếng Na uy và môn giáo dục công dân để được cấp giấy phép thường trú. Việc này áp dụng cho:

 • ngoại kiều đến làm việc từ các quốc gia ngoài khu vực EØS/EFTA
 • người đến Na uy theo diện đoàn tụ gia đình với những người này

Không có quyền mà cũng chẳng có bổn phận học tiếng Na uy và môn giáo dục công dân

Có người không có quyền mà cũng chẳng có bổn phận học tiếng Na uy miễn phí. Việc này áp dụng cho:

 • những sinh viên
 • những người làm au pair và những người được cư trú tạm thời
 • công dân các nước Bắc Âu
 • những người cư trú theo quy chế của EFTA/EØS

Sự kiện

Khoá học tiếng Na uy

Những ai cư ngụ tại Na uy nên nói và hiểu tiếng Na uy. Xã hội Na uy trông mong mọi người tham gia vào đời sống xã hội, và phần lớn cũng sẽ gia nhập vào đời sống lao động để tự lo cho mình. Hầu hết các công xã có cung ứng khóa học tiếng Na uy, và cũng có nhiều tổ chức tư nhân mở các khóa học. Có ngoại kiều được học tiếng Na uy miễn phí do công xã tổ chức, còn những người khác phải tự trả học phí. Điều này tùy thuộc vào loại giấy phép cư trú mà bạn có.