Người ngoại kiều mới đến Na uy

Học tiếng Na uy

Foto fra et norskkurs

Quyền và bổn phận học tiếng Na uy và môn giáo dục công dân

Một số ngoại kiều có quyền và bổn phận được học tiếng Na uy và môn giáo dục công dân miễn phí. Điều này áp dụng cho:

 • những người tỵ nạn
 • những người được cư trú theo diện nhân đạo
 • những người được che chở tập thể
 • những người được đoàn tụ gia đình với một người thuộc các nhóm nêu trên
 • những người được đoàn tụ gia đình với công dân Na uy hoặc các nước Bắc Âu
 • những người được đoàn tụ gia đình với người có giấy phép thường trú

Luật dẫn nhập
Luật dẫn nhập áp dụng cho những ai đã được cấp giấy phép cư trú trước ngày 31.12.2020. Theo luật dẫn nhập, chỉ những người từ 16-67 tuổi mới có quyền và bổn phận tham gia khóa học tiếng Na uy.

Đối với những ai thuộc phạm vi quy định của luật dẫn nhập, quyền nghĩa là họ được học miễn phí và bổn phận nghĩa là họ phải hoàn tất 600 giờ học để được chấp thuận thường trú (hoặc quốc tịch). Trong số giờ này, có 50 giờ dạy về môn giáo dục công dân bằng một ngôn ngữ mà học viên hiểu được. Cũng có thể được cấp thêm giờ học tiếng Na uy miễn phí. Công xã địa phương sẽ cấp những giờ này theo nhu cầu, nhưng tổng số giờ không thể vượt quá 3000 giờ.

Luật hội nhập
Ngày 01.01.2021, một luật mới được áp dụng có tên gọi là luật hội nhập. Theo luật hội nhập, nhưng người từ 18 đến 67 tuổi có quyền và bổn phận tham gia vào việc học tiếng Na uy. Những học viên thuộc phạm vi quy định của luật hội nhập, có quyền và bổn phận phải đạt được trình độ tối thiểu về tiếng Na uy. Trình độ này được quyết định dựa vào trình độ học vấn của học viên. Theo khởi điểm việc học tiếng Na uy không thể kéo dài quá ba năm. Đối với những ai đến Na Uy có trình độ trung học phổ thông hoặc cao đẳng đại học từ trước, thì việc học tiếng Na uy không thể kéo dài quá 18 tháng.

Những học viên đến Na Uy ngày 31.12.2021 hoặc trước đó, phải tiếp tục hoàn tất 50 giờ học về môn giáo dục công dân. Những học viên đến Na Uy ngày 01.01.2022 hoặc sau đó, phải hoàn tất 75 giờ học về môn giáo dục công dân bằng một ngôn ngữ mà học viên hiểu được.

Bổn phận học tiếng Na uy và môn giáo dục công dân

Một số ngoại kiều không được quyền học miễn phí, nhưng có bổn phận hoàn tất chương trình học. Những ai thuộc phạm vi quy định của bổn phận học theo luật dẫn nhập có bổn phận hoàn tất 300 giờ học về tiếng Na uy và môn giáo dục công dân để được cấp giấp phép thường trú. Những ngoại kiều thuộc phạm vi quy định của bổn phận học theo luật dẫn nhập có bổn phận đạt được trình độ tối thiểu về tiếng Na uy, hoặc bổn phận hoàn tất 300 giờ học về tiếng Na uy và môn giáo dục công dân. Những học viên đến Na Uy ngày 01.01.2022 hoặc sau đó, phải hoàn tất 75 giờ học về môn giáo dục công dân. Điều này áp dụng cho:

 • ngoại kiều đến làm việc từ các quốc gia ngoài khu vực EØS/EFTA
 • người đến Na uy theo diện đoàn tụ gia đình với những người này

Không có quyền mà cũng chẳng có bổn phận học tiếng Na uy và môn giáo dục công dân

Có người không có quyền mà cũng chẳng có bổn phận học tiếng Na uy miễn phí. Việc này áp dụng cho:

 • những sinh viên
 • những người làm au pair và những người được cư trú tạm thời
 • công dân các nước Bắc Âu
 • những người cư trú theo quy chế của EFTA/EØS

Sự kiện

Khoá học tiếng Na uy

Những ai cư ngụ tại Na uy nên nói và hiểu tiếng Na uy. Xã hội Na uy trông mong mọi người tham gia vào đời sống xã hội, và phần lớn cũng sẽ gia nhập vào đời sống lao động để tự lo cho mình. Hầu hết các công xã có cung ứng khóa học tiếng Na uy, và cũng có nhiều tổ chức tư nhân mở các khóa học. Có ngoại kiều được học tiếng Na uy miễn phí do công xã tổ chức, còn những người khác phải tự trả học phí. Điều này tùy thuộc vào loại giấy phép cư trú mà bạn có.