Ny innvandrer i Norge

Introduksjonsprogram


For å bedre nyankomne innvandreres muligheter i Norge finnes det et introduksjonsprogram. Introduksjonsprogrammet skal gi de nyankomne en innføring i det norske samfunnet, og det er kommunen som har ansvaret for programmet.

Introduksjonsprogrammet skal styrke innvandrernes mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Målet er å styrke innvandrernes økonomiske selvstendighet.

Noen innvandrere har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet, men ikke alle. Dette er avhengig av grunnlaget for oppholdstillatelse.

Disse gruppene har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet:

  • flyktninger
  • personer med opphold på humanitært grunnlag
  • familiegjenforente med de to gruppene over
  • personer som får oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag fordi personen selv, eller dennes barn, har blitt utsatt for mishandling eller vold i samlivsforhold, tvangsekteskap eller som er forhindret fra å returnere til hjemlandet etter samlivsbrudd på grunn av sosiale og kulturelle forhold

 

Fakta

Introduksjonsprogrammet skal

  • styrke innvandrernes mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet
  • styrke innvandrernes økonomiske selvstendighet
  • gi grunnleggende ferdigheter i norsk
  • gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv