Ajinebiga ku cusub Norwey

Barnaamijka hordhaca

   Si sare loogu qaado fursadaha dadka ajinebiga ah ee Norwey ku cusub, waxa jira barmaamij hordhac (introduksjonsprogram). Barmaamijka hordhacu wuxuu dadka dhawaan yimi siinayaa warbixin muhiim ah oo ku saabsan bulshada Norwey, waxa barnaamijka mas’uul ka ah degmada. Barmaamijka hordhacu wuxuu xoojinayaa furasadaha dadka ajinebiga ah si ay uga qeybqaataan nolosha shaqo iyo bulsho. Ujeedadu waa in la xoojiyo madaxbannaanida dhaqaale ee ajinebiga.

Dadka ajinebiga qaar ayaa xaq u leh iney ka qeybqaataan barmaamijka hordhaca, laakiin ma aha dadka oo dhan. Tani waxey ku xidhantahey sababta joogitaanka ogolaansho lagu helay.Kooxahan ayaa xaq u leh in la siiyo barmaamijka hordhaca:

   • Qaxooti
   • Dadka ogolaanshaha bini`aadnimada haysta
   • Dadka loo keeno labada kooxood ee kor ku xusan (familieinnvandring)
   • dadka la siiyo sharci dal-ku-joog gaar ah sababtoo ah qofka ayaa isaga ama ilmihiisa loo geystay xadgudub ama jidhdil ama dhib reerka isqaba, guur khasab ah ama xayiraad in qofku uu dalkiisii dib uga soo laabto ka dib markii qoysku kala tagay sababo la xidhiidha xaalado dhinaca bulsho ama dhaqanka la xidhiidha.

     

Wax sax ah

Nidaamka introdhakhshanku wuxuu

 • Adkayn doonaa soo-galootiga iyo fursaddiisa ka qaybqaadashada xirfada iyo nolosha bulshada
 • Adkayn doonaa soo-galootiga in uu dhaqaale ahaan isku-filaado
 • Siin doonaa xirfad-barasho aasaasi ah oo xagga afka noorwiijiga
 • Siin doonaa argati aasaasi ah ee afka noorwiijiga iyo nolosha bulshada