Norveç’te yeni göçmen

Tanıtım Programı

    Norveç’e yeni gelen göçmenlerin imkanlarını iyileştirmek amaçlı tanıtım programı bulunmaktadır. Yeni gelen göçmenleri Norveç toplumu hakkında aydınlatacak olan bu program belediyenin sorumluluğundadır.

    Tanıtım programı göçmenlerin imkanlarını zenginleştirecek, mesleki ve sosyal yaşama katılmalarına zemin hazırlayacaktır. Burada hedef göçmenlerin ekonomik olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmelerini sağlamaktır.

    Göçmenlerin tamamının değil,bazı göçmenlerin tanıtım programına katılım zorunluluğu vardır. Bu durum, oturum izni alma gerekçesine bağlıdır.

    Aşağıdaki grupların tanıtım programına katılma hak ve sorumlulukları vardır:

    • Mülteciler
    • İnsani gerekçelerle oturum izni almış şahıslar
    • Yukardaki iki gruptan olan aile birleşimi ile gelenler (aile göçmenliği)
    • Şahıslar kendilerine özgü oturum izni alırlar çünkü; şahsın bizzat kendisi evlilik/birliktelik zamanında kendisi ya da çocuğu kötü muameleye ya da şiddete maruz kalmış, zorla evlendirilmiş ya da evlilik/birlikteliğinin sona ermesiyle birlikte sosyal ve kültürel gerekçelerle ülkesine tekrar dönmesi engellenmiştir.

Burada, kişinin temel özelliklere/niteliklere ihtiyacı olduğu varsayılmaktadır.

 

Bilgiler

Tanıtım programının sizin için yapacakları

 • göçmenlerin iş ve toplum hayatına katılım imkanlarını güçlendirecek,
 • göçmenlerin ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirecek,
 • Norveççede temel becerileri sağlayacak,
 • Norveç toplum yaşamının temellerini tanıtacak