Người ngoại kiều mới đến Na uy

Chương trình dẫn nhập

    Nhằm tạo những cơ hội tốt hơn cho các ngoại kiều mới đến Na uy, Quốc Hội đã phê chuẩn một đạo luật dành cho một số nhóm ngoại kiều nhất định để tham dự vào chương trình dẫn nhập (Luật dẫn nhập). Chương trình dẫn nhập là một sự giới thiệu về xã hội Na uy, và chính quyền công xã có trách nhiệm cho chương trình này. Chương trình dẫn nhập sẽ làm tăng cơ hội cho ngoại kiều để tham dự vào đời sống xã hội và đời sống lao động. Mục đích là làm tăng thêm sự tự lập về kinh tế của ngoại kiều. Không phải ngoại kiều nào cũng có quyền và bổn phận tham dự vào chương trình dẫn nhập. Việc tham dự này tuỳ thuộc vào nền tảng giấy phép cư trú. Những nhóm này có quyền và bổn phận tham dự vào chương trình dẫn nhập:

    • những người tỵ nạn
    • những người được cư trú theo diện nhân đạo
    • những người được đoàn tụ gia đình với hai nhóm người trên
    • người được cấp giấy phép cư trú trên một nền tảng độc lập vì chính người ấy, hoặc con cái của người ấy đã bị ngược đãi hoặc bạo hành trong mối quan hệ sống chung, hôn nhân cưỡng ép hoặc bị ngăn cản trở về quê hương sau khi cuộc sống chung bị tan vỡ vì những hoàn cảnh, nguyên do thuộc về xã hội và văn hóa

Điều kiện là đương sự có nhu cầu để có được kiến thức căn bản.

 

Sự kiện

Chương trình dẫn nhập sẽ

 • làm tăng thêm cơ hội cho ngoại kiều để tham gia vào đời sống lao động và đời sống xã hội
 • làm tăng thêm sự tự lập về kinh tế cho ngoại kiều
 • đem lại khả năng căn bản về tiếng Na uy
 • đem lại sự hiểu biết căn bản trong đời sống xã hội tại Na uy