Ny innvandrer i Norge

Hvordan etablere seg og delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet?

Lagerarbeider

For en som er ny i Norge, er det mye som er nytt og fremmed. Det er viktig både for innvandreren selv og for samfunnet at han eller hun finner seg raskt til rette og etter hvert føler tilhørighet til det norske samfunnet.

Det viktigste man kan gjøre, er å lære seg norsk. Språket læres på mange måter og på forskjellige arenaer. De fleste vil ha god nytte av å gå på norskkurs. Det er også viktig å oppsøke steder der språket brukes. Det kan være på arbeidsplasser, i organiserte fritidsaktiviteter og i privatlivet. Noen lærer mye av å se på barne-tv, nyheter eller tekstede programmer på tv.

I norskopplæringen kan man få tilbud om språkpraksis. Dette er et tillegg til tradisjonell klasseromsundervisning. På en språkpraksisplass vil man få trening i å snakke norsk på en arbeidsplass. Gjennom språkpraksis kan deltakere derfor både lære språk og få kontakter i arbeidslivet.

Den som vil ha en jobb i Norge, må selv være aktiv. Det er viktig å lære språket, det er viktig å knytte kontakter, og det er viktig å skaffe seg arbeidserfaring. Noen får tilbud om å være i arbeidspraksis i en bedrift. Arbeidspraksis blir organisert av Nav.

Personer som har kompetanse fra et annet land, kan søke om å få kompetansen godkjent i Norge. Det fins mange forskjellige ordninger for godkjenning av kompetanse. Mer informasjon finner du her: www.nokut.no.

Det er ikke bare gjennom arbeidslivet man kan bli en aktiv deltaker i samfunnet. Det fins mange frivillige organisasjoner, idrettsforeninger og politiske eller religiøse organisasjoner, som man kan delta i. Dette kan være en fin måte å bli kjent med andre på, bruke språket og få brukt evner og interesser.

Den som har barn i Norge, har en ekstra mulighet til å knytte kontakt med andre mennesker. Barns hverdag er ofte fylt med ulike aktiviteter. Når foreldrene deltar på fritidsaktiviteter sammen med barna sine, følger dem til trening eller går på foreldremøter, treffer de andre foreldre. Nordmenn som flytter til et nytt sted i Norge, vil ofte bruke disse mulighetene til å få nye venner og knytte kontakter. Det samme kan selvfølgelig innvandrere gjøre. Her kan man prøve å snakke norsk og bli kjent med andre.

Fakta

Språkpraksis gir

  • språktrening
  • verdifull jobberfaring
  • nyttige referanser
  • nettverk

Har du barn i Norge? La barna bli med på ulike aktiviteter etter skoletid. Følg barnet ditt, og bruk anledningen til å bli kjent med nye mennesker!