ผู้อพยพใหม่ในนอร์เวย์

มีวิธีการสร้าง การมีส่วนร่วมในชีวิตการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างไร?

Lagerarbeider
สำหรับผู้ที่มาอยู่ใหม่ในประเทศนอร์เวย์ มีอะไรมากมายที่ใหม่และไม่คุ้นเคย จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทั้งผู้อพยพเองและสังคม ที่เขาหรือเธอจะต้องค้นหาปรับตัวให้เร็ว เพื่อต่อ ๆ ไปจะได้รู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในสังคมนอร์เวย์

สิ่งสำคัญที่สุด ที่บุคคลควรทำคือ เรียนภาษานอร์เวย์ การเรียนภาษามีหลายวิธี และแตกต่างกันไปตามสถานที่นั้น ๆ คนส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเข้าร่วมในหลักสูตรภาษานอร์เวย์ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการหาสถานที่ในการใช้ภาษา อาจจะเป็นสถานที่ทำงาน สถานที่ ที่มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ และเรียนรู้จากชีวิตส่วนตัว หลายคนเรียนรู้จากการดูโทรทัศน์ รายการของเด็ก รายการข่าว หรือรายการในโทรทัศน์ที่มีข้อความอยู่ด้านล่าง

ในการเรียนภาษานอร์เวย์ ท่านจะได้รับข้อเสนอให้ฝึกภาษาภาคปฏิบัติ ซึ่งนอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียนแบบดั่งเดิม การฝึกภาษาภาคปฏิบัตินี้ ท่านจะได้รับการฝึกพูดภาษานอร์เวย์ในสถานที่ทำงาน ระหว่างการฝึกภาษาภาคปฏิบัติ ผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับการเรียนรู้ทั้งด้านภาษา และการติดต่อกับสังคมในชีวิตการทำงาน

คนที่ต้องการที่จะทำงานในประเทศนอร์เวย์ ต้องติดตามการจ้างงานเองอย่างจริงจัง สิ่งสำคัญคือเรียนภาษา สิ่งสำคัญคือสร้างการติดต่อพบปะผู้คน และสิ่งสำคัญคือหาประสบการณ์ในการทำงาน บางคนได้รับข้อเสนอให้เป็นพนักงานฝึกหัดในบริษัท การเป็นพนักงานฝึกหัด จัดการโดยหน่วยงานสวัสดิการและแรงงานนอร์เวย์ (Nav)

บุคคลที่มีวุฒิการศึกษาจากประเทศอื่น สามารถขอให้ประเทศนอร์เวย์รับรองวุฒิการศึกษาได้ มีวิธีการที่แตกต่างกันไปในการขอรับรองวุฒิการศึกษา ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.nokut.no.

การเข้าร่วมในสังคมอย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงแต่การอยู่ในสังคมของการทำงาน แต่ยังมีสังคมอีกมากมาย ที่ท่านสามารถเข้าร่วมด้วยได้ เช่น องค์กรอาสาสมัคร สมาคมกีฬา องค์กรทางศาสนาและการเมือง และนี่เป็นวิธีการที่ดี ที่จะทำให้ท่านได้รู้จักคุ้นเคยกับคนอื่น ๆ ได้ใช้ภาษา ได้ใช้ความสามารถและความสนใจของท่าน

ผู้ที่มีบุตรในประเทศนอร์เวย์ มีโอกาสเพิ่มมากขึ้น ในการที่จะสร้างการติดต่อกับผู้อื่น ในชีวิตประจำวันของเด็กส่วนมากมักจะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน เมื่อพ่อแม่เข้าร่วมในกิจกรรมสันทนาการกับลูก ๆ ของพวกเขา ติดตามลูกไปออกกำลังกาย หรือไปประชุมกับครูและผู้ปกครอง พ่อแม่จะได้พบผู้ปกครองคนอื่น ๆ ด้วย ชาวนอร์เวย์ที่ย้ายไปอยู่สถานที่ใหม่ เมืองอื่นในประเทศนอร์เวย์ มักจะใช้โอกาสเหล่านี้ เพื่อหาเพื่อนใหม่ และติดต่อกับคนอื่น ๆ ผู้อพยพสามารถทำได้เช่นเดียวกัน เพื่อที่ท่านจะได้ฝึกพูดภาษานอร์เวย์ และทำความรู้จักกับคนอื่น ๆ

ข้อเท็จจริง

การฝึกภาษาจากการทำงาน

  • การฝึกหัดภาษา
  • ประสบการณ์การทำงานที่มีค่า
  • การอ้างอิงที่เป็นประโยชน์
  • ความเป็นไปได้ต่อเครือข่าย

คุณมีลูกในนอร์เวย์หรือไม่ ลูกๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมหลังโรงเรียนเลิกหลากหลาย ตามตัวอย่างของลูกของคุนและใช้โอกาสนี้ทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆ!