Người ngoại kiều mới đến Na uy

Làm thế nào để lập nghiệp và tham dự tích cực vào đời sống xã hội và đời sống lao động?

Lagerarbeider
Đối với người mới đến Na uy, có nhiều điều mới lạ. Điều quan trọng cho chính bản thân người ấy và cả cho xã hội là đương sự thích nghi nhanh chóng rồi dần dần cảm thấy có sự liên hệ với đời sống xã hội tại Na uy.

Điều quan trọng nhất người ta có thể làm là học tiếng Na uy. Có thể học tiếng Na uy qua nhiều cách và nhiều môi trường khác nhau. Đa số đều thu thập được lợi ích khi tham dự khoá học tiếng Na uy. Điều cũng quan trọng là tìm đến những nơi thực tập tiếng Na uy. Nơi đó có thể là sở làm, trong các sinh hoạt giải trí và trong đời sống riêng tư. Có người học tiếng Na uy bằng cách xem chương trình truyền hình dành cho trẻ em, tin tức hoặc các chương trình có phụ đề trên truyền hình.

Trong việc học tiếng Na uy, học viên có thể được cung ứng về việc thực tập tiếng Na uy. Đây là một bổ túc thêm ngoài việc giảng dạy truyền thống ở lớp học. Tại nơi thực tập tiếng Na uy, học viên sẽ được tập luyện nói tiếng Na uy ở một sở làm. Vì thế qua việc thực tập tiếng Na uy, học viên có thể vừa học tiếng Na uy lẫn có được cơ hội tiếp xúc với đời sống lao động.

Người muốn có việc làm tại Na uy phải tự tích cực. Điều quan trọng là học tiếng Na uy, có sự quan hệ tiếp xúc, và tự cung cấp cho mình kinh nghiệm lao động. Có người được cung ứng thực tập lao động tại một hãng xưởng. Thực tập lao động do NAV tổ chức.

Những người có trình độ học vấn, nghề nghiệp từ một nước khác có thể xin công nhận trình độ của mình ở Na uy. Hiện có nhiều cách khác nhau để công nhận trình độ chuyên môn. Muốn biết thêm tin tức, bạn có thể tìm trên trang web ở đây: www.nokut.no.

Không phải chỉ qua đời sống lao động người ta mới có thể trở thành người tham dự tích cực vào đời sống xã hội. Ngoại kiều có thể tham dự vào nhiều tổ chức tự nguyện khác nhau, hội đoàn thể thao và các tổ chức chính trị hoặc tôn giáo. Đây có thể là cách thức tốt để làm quen với người khác, sử dụng tiếng Na uy và có cơ hội dùng đến năng khiếu và sở thích.

Những người có con ở Na uy, có thêm cơ hội để kết nối sự tiếp xúc với người khác. Sinh hoạt hàng ngày của trẻ em thường bận rộn với nhiều sinh hoạt khác nhau. Khi cha mẹ tham dự vào các sinh hoạt giải trí chung với con cái, dẫn chúng đi tập luyện hoặc các cuộc họp phụ huynh, họ sẽ gặp các phụ huynh khác.

Sự kiện

Thực tập ngôn ngữ đem lại

  • rèn luyện ngôn ngữ
  • kinh nghiệm làm việc quý giá
  • những người giới thiệu hữu ích
  • mạng lưới giao thiệp

Bạn có con ở Na uy không? Hãy cho con cái của bạn tham gia vào các sinh hoạt khác nhau sau giờ học. Đi theo con bạn, và dùng cơ hội để làm quen với người khác!