Historie, geografi og levesett

Geografi

Norge i Verden

Norge har felles landgrense med Sverige, Finland og Russland. Norge har et flateinnhold på 385 199 kvadratkilometer. Det vil si at størrelsen på Norge er mindre enn for eksempel land som Thailand, Irak, Tyrkia og Somalia. Det som er speiselt med Norge, er at det er et langt og smalt land. Det er nesten samme avstand mellom Oslo og Paris, som det er mellom Oslo og Tromsø.

Landsdeler

Norge er delt inn i fem landsdeler: Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.

Fylker

Det er 18 fylker i Norge. De fordeler seg slik på de ulike landsdelene:
Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland
Trøndelag: Trøndelag
Vestlandet: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland
Sørlandet: Vest-Agder og Aust-Agder
Østlandet: Telemark, Buskerud, Vestfold, Akershus, Oslo, Østfold, Hedmark og Oppland
Norgeskart og flagg

Byer

Det er nesten 100 byer i Norge. Disse er de ti største:

   • Oslo

Oslo

  • Bergen

Bergen

  • Trondheim

Trondheim

 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Fredrikstad
 • Tromsø
 • Sandnes
 • Drammen
 • Sarpsborg
 • www.ssb.no

 

Andre geografiske fakta

   • Norges høyeste fjell heter Galdhøpiggen. Det er 2469 meter høyt.

  • Norges største innsjø heter Mjøsa. Den har en overflate på 365 kvadratkilometer.
  • Norges lengste elv heter Glomma. Den er 611 kilometer lang.
  • Langs kysten er det mange fjorder, og den lengste av dem er Sognefjorden. Den er 204 kilometer lang og 1308 meter dyp på det dypeste.

Sognefjorden

 • Nesten halvparten av arealet i Norge består av fjellområder, og i tillegg er om lag en tredjedel dekket av skog. Kun to prosent av Norge er bebygd (bygninger og veier).

Fakta

Inndeling

Norge er geografisk delt inn i fem landsdeler og administrativt i 18 fylker og 422 kommuner.

Fjell og skoger

Ca. halvparten av arealet i Norge er fjellområder, og 38 prosent er dekket av skog. Bare tre prosent av arealet er dyrket mark.