Historie, geografi og levesett

Geografi

Norge i Verden

Norge i verden

Norge har et flateinnhold på 385 199 kvadratkilometer. Dette gjør at størrelsen på Norge er mindre enn Thailand, Irak, Tyrkia og Somalia. Det som er spesielt med Norge er at det er et langt og smalt land. Det er nesten samme avstand mellom Oslo og Paris som det er mellom Oslo og Tromsø.

Norge ligger i Norden som består av Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Norge utgjør også Skandinavia sammen med Sverige og Danmark.

Norge grenser til Sverige, Finland og Russland.

Landsdeler

Norge er delt inn i fem landsdeler: Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.

Fylker

Det er 11 fylker i Norge. De fordeler seg slik på de ulike landsdelene:
Nord-Norge: Nordland, Troms og Finnmark
Trøndelag: Trøndelag
Vestlandet: Vestland, Rogaland, Møre og Romsdal
Sørlandet: Agder
Østlandet: Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet, Oslo

Norgeskart og flagg

Byer

Det er om lag 100 byer i Norge. Oslo er klart størst med over 600 000 innbyggere. Dette er noen av største byene i Norge:

   • Oslo

Oslo

  • Bergen

Bergen

  • Trondheim

Trondheim

 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Fredrikstad
 • Tromsø
 • Sandnes
 • Drammen
 • Sarpsborg
 • ssb.no

 

Andre geografiske fakta

   • Norges høyeste fjell heter Galdhøpiggen. Det er 2469 meter høyt.

  • Norges største innsjø heter Mjøsa. Den har en overflate på 365 kvadratkilometer.
  • Norges lengste elv heter Glomma. Den er 611 kilometer lang.
  • Langs kysten er det mange fjorder, og den lengste av dem er Sognefjorden. Den er 204 kilometer lang og 1308 meter dyp på det dypeste.

Sognefjorden

 • Nesten halvparten av arealet i Norge består av fjellområder, og i tillegg er om lag en tredjedel dekket av skog. Kun to prosent av Norge er bebygd (bygninger og veier).

Fakta

Inndeling

Norge er geografisk delt inn i fem landsdeler og administrativt i 11 fylker og 356 kommuner.

Fjell og skoger

Ca. halvparten av arealet i Norge er fjellområder, og cirka 30 prosent er dekket av skog. Bare tre prosent av arealet er dyrket mark.