تاریخ، جغرافیا و روش زندگی

جغرافیا

Norge i Verden

Norge i verden

مساحت ناروی ۳۸۵ ۱۹۹ کیلومتر مربع است. به همین دلیل اندازه ناروی در مقایسه با تایلند، عراق، ترکیه و سومالیا کوچکتر میباشد. ویژگی خاص ناروی این است که ناروی یک کشور طولانی و باریک میباشد. فاصله بین اسلو و پاریس به اندازه فاصله بین اسلو و ترومسو میباشد.

ناروی در اروپای شمالی موقعیت دارد که متشکل از ناروی، سویدن، دنمارک ،فنلند و آیسلند میباشد. ناروی همراه با سویدن و دنمارک شامل سکاندیناویا نیز میشود.

ناروی با سویدن، فنلند و روسیه هم سرحد است.

مناطق کشور

ناروی به پنج منطقە جغرافیایی تقسیم شدە است: شمال ناروی، تروندلاگ، غرب ناروی، جنوب ناروی و شرق ناروی.

ولایات

ناروی دارای ۱۸ ولایت میباشد. ولایتها بطور ذیل در چهار مناطق جغرافیای تقسیم شده اند:
شمال ناروی: فینمارک، ترومس و نوردلاند
تروندلاگ: تروندلاگ
غرب ناروی:مورو رومسدال، سوگن و فیوردانه، هوردلاند و روگلاند
جنوب ناروی: آگدرغربی و آگدر شرقی
شرق ناروی:تله مارک، بوسکرود، وستفولد، آکرسهوس، اسلو،استفولد، هدمارک و اوپلاند

Norgeskart og flagg

شهرها

تقریباً ۱۰۰ شهر در ناروی وجود دارد. واضحاً اسلو با نفوس ۰۰ ۶۰۰۰ که دارد (۲۰۱۷) بزرگترین شهراست. ده شهر زیر بزرگترین شهر های ناروی میباشد

   • اسلو

Oslo

  • برگن

Bergen

  • روندهایم

Trondheim

 • ستاوانگر
 • کریستیانساند
 • فریدریکستاد
 • ترومسو
 • ساندنس
 • درامِّن
 • سارپسبورگ
 • ssb.no

 

معلومات دیگر جغرافیایی

   • لندترین کوه در ناروی گالدهوپیگن نامیده می شود. این کوه ۲۴۶۹ متر ارتفاع دارد.

  • بزرگترین دریاچه در ناروی میوسا نام دارد. مساحت این دریاچه ۳۶۵ کیلومتر مربع میباشد
  • طولانیترین دریا یا رودخانه در ناروی گلومّا نامیده میشود. طول این دریا ۶۱۱ کیلومتر میباشد.
  • تقریباً نیمی از مساحت ناروی کوهستانی میباشد وعلاوه براین تقریباً یک سوم قسمت کشور را جنگلات پوشانیده است. تنها دو فیصد از اراضی ناروی آبادی دارد.(ساختمان ها و راه ها).

Sognefjorden

 • تقریباً نیمی از مساحت ناروی کوهستانی میباشد وعلاوه براین تقریباً یک سوم قسمت کشور را جنگلات پوشانیده است. تنها دو فیصد از اراضی ناروی آبادی دارد.(ساختمان ها و راه ها).

واقعیت ها

طبقه بندی جغرافیایی

از سال ۲۰۱۸: ناروی به پنج منطقه جغرافیایی و از لحاظ اداری به ۱۸ ولایت و ۴۲۳ شهرداری تقسیم شده است.

کوه ها و جنگلات

در حدود نصف عراضی ناروی متشکل از کوه ها می باشد که حدود 28 فیصد آن را جنگلات تشکیل می دهد. صرف سه فیصد زمین ناروی قابل کشت می باشد.