تاریخ، جغرافیا و روش زندگی

جغرافیا

Norge i Verden

Norge i verden

مساحت ناروی ۳۸۵ ۱۹۹ کیلومتر مربع است. به همین دلیل اندازه ناروی در مقایسه با تایلند، عراق، ترکیه و سومالیا کوچکتر میباشد. ویژگی خاص ناروی این است که ناروی یک کشور طولانی و باریک میباشد. فاصله بین اسلو و پاریس به اندازه فاصله بین اسلو و ترومسو میباشد.

ناروی در اروپای شمالی موقعیت دارد که متشکل از ناروی، سویدن، دنمارک ،فنلند و آیسلند میباشد. ناروی همراه با سویدن و دنمارک شامل سکاندیناویا نیز میشود.

ناروی با سویدن، فنلند و روسیه هم سرحد است.

بخش ها و یا زون های کشور

ناروی به پنج زون یا بخش جغرافیایی تقسیم شدە است: شمال ناروی، تروندلاگ، غرب ناروی، جنوب ناروی و شرق ناروی.

ولایات

در ناروی یازده ولایت وجود دارد. آنها به ترتیب ذیل به زون ها یا بخشهای کشور تقسیم شده اند:
زون شمال: نوردلاند، ترومس و فینمارک
تروندلاگ : تروندلاگ
زون غرب: وستلاند، روگالاند و مور و رومسدال
زون جنوب: آگدر
زون شرق: وستفولد و تِلِمارک، ویکین، اینلانده، اوسلو

Norgeskart og flagg

شهرها

تقریباً ۱۰۰ شهر در ناروی وجود دارد. واضحاً اسلو با نفوس ۰۰ ۶۰۰۰ که دارد (۲۰۱۷) بزرگترین شهراست. ده شهر زیر بزرگترین شهر های ناروی میباشد

   • اسلو

Oslo

  • برگن

Bergen

  • روندهایم

Trondheim

 • ستاوانگر
 • کریستیانساند
 • فریدریکستاد
 • ترومسو
 • ساندنس
 • درامِّن
 • سارپسبورگ
 • ssb.no

 

معلومات دیگر جغرافیایی

   • لندترین کوه در ناروی گالدهوپیگن نامیده می شود. این کوه ۲۴۶۹ متر ارتفاع دارد.

  • بزرگترین دریاچه در ناروی میوسا نام دارد. مساحت این دریاچه ۳۶۵ کیلومتر مربع میباشد
  • طولانیترین دریا یا رودخانه در ناروی گلومّا نامیده میشود. طول این دریا ۶۱۱ کیلومتر میباشد.
  • در امتداد ساحل آبدره های زیاد وجود دارند، و طولانی ترین آنها سوگنه فیوردن میباشد. سوگنه فیوردن ۲۰۴ کیلومتر طول و ۱۳۰۸ متر عمق دارد

Sognefjorden

 • تقریباً نیمی از مساحت ناروی کوهستانی میباشد وعلاوه براین تقریباً یک سوم قسمت کشور را جنگلات پوشانیده است. تنها دو فیصد از اراضی ناروی آبادی دارد.(ساختمان ها و راه ها).

واقعیت ها

تقسیم بندی

ناروی از لحاظ جغرافیایی به پنج بخش و یا زون و از لحاظ اداری به ۱۱ ولایت و ۳۶۵ شهرداری یا کمون تقسیم شده است.

کوه ها و جنگلات

در حدود نصف عراضی ناروی متشکل از کوه ها می باشد که حدود 28 فیصد آن را جنگلات تشکیل می دهد. صرف سه فیصد زمین ناروی قابل کشت می باشد.