تاریخ، جغرافیا و سبک زندگی

نروژ در جهان

Norge i Verden

نروژ در جهان

مساحت نروژ ١٩٩ ٣٨٥ كیلومتر مربع می باشد. بنابراین مساحت نروژ از تایلند، عراق، تركیه‌ و سومالیا كوچكتر می باشد. ویژگی نروژ در این می باشد كه‌ كشوری دراز و باریك می باشد. فاصله‌ میان اسلو و پاریس تقریبا به‌ اندازه‌ فاصله‌ میان اسلو و ترومسو می باشد.

نروژ در شمال اروپا (Norden) كه‌ شامل كشورهای نروژ، سوئد، دانمارك، فینلند و ایسلند می باشد، واقع گریده‌ است. نروژ همچنین با سوئد و دانمارك اسكاندیناوی را تشكیل می دهد.
نروژ با كشورهای سوئد، فینلند و روسیه‌ هم مرز می باشد.

مناطق کشوری

نروژ به پنج منطقە جغرافیایی تقسیم شدە است: شمال نروژ، تروندلاگ، غرب نروژ، جنوب نروژ و شرق نروژ.

استان ها

نروژ دارای ١١ استان می باشد. این استانها به‌ ترتیب زیر در مناطق كشور واقع شده‌اند:
شمال نروژ: نوردلاند، ترومس و فینمارک
تروندلاگ: تروندلاگ
منطقه‌ غربی: وستلاند، روگالند و مورو رومسدال
منطقه‌ جنوبی: آگدر
منطقه‌ شرقی: وستفولد و تلمارک، ویكن، اینلانده‌ و اسلو

Norgeskart og flagg

شهرها

تقریباً ۱۰۰ شهر در ناروی وجود دارد. واضحاً اسلو با نفوس ۰۰ ۶۰۰۰ که دارد بزرگترین شهراست.

بعضی از بزرگترین شهر های ناروی قرار زیر است.

   • اسلو (در حدود نفر جمعیت)

Oslo

  • برگن (در حدود نفر جمعیت)

Bergen

  • تروندهایم

Trondheim

 • ستاوانگر
 • کریستیانساند
 • فردریکستاد
 • ترومسو
 • ساندنس
 • دراممن
 • سارپسبورگ
 • ssb.no

 

معلومات دیگر جغرافیایی

   • بلندترین کوه در نروژ گالدهوپیگن نامیده می شود. این کوه 2469 متر ارتفاع دارد. تقریبا نیمی از مساحت نروژ کوهستانی می باشد.

  • بزرگترین دریاچه نروژ میوسا نامیدە می شود. این دریاچه 365 کیلومتر مربع می باشد.
  • طولانی ترین رودخانه نروژ گلومما نامیدە می شود. این رودخانه 611 کیلومتر طول دارد.
  • در امتداد ساحل آبدره های (فیورد) متعددی وجود دارند و طولانی ترین آنها سوگنەفیور می باشد. طول آن 204 کیلومتر و عمیق ترین نقطه آن 1308 متر می باشد.

Sognefjorden

 • تقریبا نیمی از مساحت نروژ را مناطق کوهستانی تشکیل می دهند و حدود یک سوم مساحت جنگل می باشد. تنها دو درصد از مساحت نروژ توسعه یافته‌ است (ساختمان ها و جاده ها).

آمار

مقدمه‌

نروژ از لحاظ جغرافیایی بە پنج منطق کشوری، و از نظر اداری بە ١١ استان و ٣٥٦ شهرداری تقسیم گردیده است

کوهستان و جنگل

در حدود نیمی از مساحت نروژ کوهستانی می باشد و تقریبا ٣٠ درصد آن را جنگل پوشاندە است. تنها سه درصد مساحت کشت شده‌ است.