تاریخ، جغرافیا و سبک زندگی

نروژ در جهان

Norge i Verden

نروژ در جهان

مساحت نروژ ١٩٩ ٣٨٥ كیلومتر مربع می باشد. بنابراین مساحت نروژ از تایلند، عراق، تركیه‌ و سومالیا كوچكتر می باشد. ویژگی نروژ در این می باشد كه‌ كشوری دراز و باریك می باشد. فاصله‌ میان اسلو و پاریس تقریبا به‌ اندازه‌ فاصله‌ میان اسلو و ترومسو می باشد.

نروژ در شمال اروپا (Norden) كه‌ شامل كشورهای نروژ، سوئد، دانمارك، فینلند و ایسلند می باشد، واقع گریده‌ است. نروژ همچنین با سوئد و دانمارك اسكاندیناوی را تشكیل می دهد.
نروژ با كشورهای سوئد، فینلند و روسیه‌ هم مرز می باشد.

مناطق کشوری

نروژ به پنج منطقە جغرافیایی تقسیم شدە است: شمال نروژ، تروندلاگ، غرب نروژ، جنوب نروژ و شرق نروژ.

استان ها

نروژ دارای ١٨ استان می باشد. این استانها به‌ ترتیب زیر در مناطق كشور واقع شده‌اند:
شمال نروژ: فینمارک، ترومس و نوردلاند
تروندلاگ: تروندلاگ
منطقه‌ غربی: مورو رومسدال، سوگن و فیوردانە، هوردلاند و روگالند
منطقه‌ جنوبی: آگدر غربی و آگدر شرقی
منطقه‌ شرقی: تلمارک، بوسکرود، وستفولد، آکرشهوس، اسلو، استفولد، هدمارک و اوپلاند
Norgeskart og flagg

شهرها

نروژ دارای 100 شهر می باشد. ده شهر زیر بزرگترین شهر های نروژ می باشند (بر اساس سرشماری سال 2014):

   • اسلو (در حدود نفر جمعیت)

Oslo

  • برگن (در حدود نفر جمعیت)

Bergen

  • تروندهایم

Trondheim

 • ستاوانگر
 • کریستیانساند
 • فردریکستاد
 • ترومسو
 • ساندنس
 • دراممن
 • سارپسبورگ
 • ssb.no

 

معلومات دیگر جغرافیایی

   • بلندترین کوه در نروژ گالدهوپیگن نامیده می شود. این کوه 2469 متر ارتفاع دارد. تقریبا نیمی از مساحت نروژ کوهستانی می باشد.

  • بزرگترین دریاچه نروژ میوسا نامیدە می شود. این دریاچه 365 کیلومتر مربع می باشد.
  • طولانی ترین رودخانه نروژ گلومما نامیدە می شود. این رودخانه 611 کیلومتر طول دارد.
  • در امتداد ساحل آبدره های (فیورد) متعددی وجود دارند و طولانی ترین آنها سوگنەفیور می باشد. طول آن 204 کیلومتر و عمیق ترین نقطه آن 1308 متر می باشد.

Sognefjorden

 • تقریبا نیمی از مساحت نروژ را مناطق کوهستانی تشکیل می دهند و حدود یک سوم مساحت جنگل می باشد. تنها دو درصد از مساحت نروژ توسعه یافته‌ است (ساختمان ها و جاده ها).

آمار

نروژ از لحاظ جغرافیایی بە پنج منطق کشوری، و از نظر اداری بە ١٩ استان و ٤٢٩ شهرداری تقسیم گردیده است

کوهستان و جنگل

در حدود نیمی از مساحت نروژ کوهستانی می باشد و تقریبا ٣٠ درصد آن را جنگل پوشاندە است. تنها سه درصد مساحت کشت شده‌ است.