ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และการดำเนินชีวิต

ภูมิศาสตร์ (Geografi)

Norge i Verden

นอร์เวย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลก

ประเทศนอร์เวย์มีพื้นที่ 385,199 ตารางกิโลเมตร ซึ่งทำให้ประเทศนอร์เวย์มีขนาดเล็กกว่าประเทศไทย อิรัก ตุรกี และโซมาเลีย ความพิเศษของนอร์เวย์ คือ เป็นประเทศที่มีความยาวและแคบ ระยะทางระหว่างออสโล ไปถึ ปารีส เกือบจะเท่ากันกับระยะทางระหว่างออสโล ไปถึงทรูมเซอ

นอร์เวย์อยู่ในประเทศนอร์ดิกหรือยุโรปเหนือ ประกอบไปด้วย นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์ ประเทศนอร์เวย์ยังอยู่ในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ร่วมกับสวีเดนและเดนมาร์กอีกด้วย นอร์เวย์มีเขตแดนติดกับสวีเดน ฟินแลนด์ และรัสเซีย

ภูมิภาคของประเทศ

นอร์เวย์แบ่งออกเป็น 5 ภูมิภาค: นอร์เวย์เหนือ ทรอนเดล๊าก นอร์เวย์ ตะวันตก นอร์เวย์ใต้ และนอร์เวย์ตะวันออก

เขตการปกครอง

นอร์เวย์แบ่งการปกครองออกเป็น 18 เขตการปกครอง และแบ่งตามส่วนภูมิภาคดังนี้:
นอร์เวย์เหนือ: ฟินน์มาร์ก ทรูมส์ และ นูรด์ลานด์
ทรอนเดล๊าก: ทรอนเดล๊าก
นอร์เวย์ตะวันตก: เมอเร และ รูมสดาล โซก์นและฟยูร์ดาเน โฮร์ดาลานด์ และ โรกาลานด์
นอร์เวย์ใต้: อักเดร์ตะวันตก และ เอาส์ทอักเดร์
นอร์เวย์ตะวันออก: เทเลมาร์ก บืสเครืด เวสท์โฟลด์ อาเคร์สฮืส ออสโล เอิสท์โฟลด์ เฮดมาร์ก และ โอพลานด์

Norgeskart og flagg

เมือง

ประเทศนอร์เวย์มีเมืองประมาณ 100 เมือง ออสโลเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด มีประชากรประมาณ 600,000 คน

เมืองเหล่านี้ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนอร์เวย์

   • ออสโล

Oslo

  • เบอร์เก้น

Bergen

  • ทรอนด์ไฮม

Trondheim

 • สตารวังเงอร์
 • คริสเตียนซอนด์
 • เฟรดริกสตา
 • ทรอมเซอร์
 • ซอนด์เนส
 • แดรมเมน
 • ซาร์พส์บอร์ก
 • www.ssb.no

 

ข้อเท็จด้านภูมิศาสตร์อื่นๆ

   • ภูเขาสูงที่สุดในนอร์เวย์มีชื่อว่า กัลด์ฮอพิกเก้น ซึ่งสูง 2,469 เมตร เกือบครึ่งของพื้นที่ในนอร์เวย์ประกอบไปด้วยภูเขา

  • ทะเลสาบใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์มีชื่อว่า มจอซา ซึ่งมีขนาด 365 ตารางกิโลเมตร
  • แม่น้ำยาวที่สุดในนอร์เวย์คือกลอมมา ซึ่งมีความยาว 611 กิโลเมตร
  • มีฟยอร์ดจำนวนมากตลอดแนวชายฝั่ง ฟยอร์ดที่ยาวที่สุดคือ ซอกเนฟยอร์ด ซึ่งมีความยาว 204 กิโลเมตรและลึกสุดที่ 1,308 เมตร

Sognefjorden

 • พื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งในประเทศนอร์เวย์ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขา และอีกประมาณสามส่วนปกคลุมไปด้วยป่า มีเพียง 2% ที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง (อาคารและถนน)

ข้อเท็จจริง

เขตภูมิศาสตร์

จาก ค.ศ. 2018: ประเทศนอร์เวย์แบ่งเป็น 5 เขตในทางภูมิศาสตร์ และมีการปกครอง 18 เขตการปกครอง และ 422 เทศบาลเมือง

ภูเขาและป่า

ประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นผิวในนอร์เวยเป็นภูเขาและประมาณ 38% เป็นป่า มีเพียง 3% ของนอร์เวย์เท่านั้นที่เป็นพื้นที่เพาะปลูก