Historie, geografi og levesett

Klima

Norge har fire årstider: vår, sommer, høst og vinter.

Klimaet i Norge varierer fra landsdel til landsdel. Det kan også være store variasjoner innen en og samme landsdel, og det kan være store variasjoner fra år til år. Generelt kan vi si at kystområdene har milde og snøfattige vintre, mens innlandsområdene har kalde vintrer med mye snø. Til gjengjeld har innlandet ofte varme og tørre somre. Vestlandet har mer regn enn Østlandet. Det er ofte mye vind langs kysten, særlig om høsten.

Det er også stor forskjell på dagslys nord og sør i landet. Jo lenger nord i landet man er, jo kortere er dagene om vinteren. I Hammerfest, som er Europas nordligste by på fastlandet, er det mørketid i nesten to måneder om vinteren. Da er det ikke dagslys i det hele tatt. Men om sommeren er det helt motsatt. Da skinner sola midt på natta. Dette kalles midnattssol.

Midnattssol

Sør i landet er det også stor forskjell på hvor lange dagene er om sommeren og vinteren. Men i sør er det verken mørketid eller midnattssol.

Det er polarsirkelen, som går litt nord for Mo i Rana, som markerer grensen for området som har mørketid og midnattsol.

Fakta

Temperaturer

Den høyeste temperaturen som er målt i Norge, er pluss 35,6 grader celsius (Nesbyen, 20. juni 1970).

Den laveste temperaturen som er målt i Norge, er minus 51,4 grader celsius (Karasjok, 1. januar 1886).

Milde havstrømmer

Selv om Norge ligger langt mot nord, er klimaet mildere enn mange andre nordlige områder i verden. Dette skyldes milde havstrømmer som kommer fra Mexicogulfen i Mellom-Amerika, og som strømmer helt opp til norskekysten og avgir varme.