تاریخ، جغرافیا و سبک زندگی

آب و هوا

نروژ دارای چهار فصل می باشد: بهار، تابستان، پاییز و زمستان.

آب و هوا در نروژ ازمنطقەای بە منطقەای دیگر متفاوت می باشد. آب و هوا می تواند در یک منطقە نیز زیاد متفاوت باشد و به طور قابل ملاحظه ای از سالی به سال دیگر تغییر پیدا نماید. به طور عمومی می توان گفت کە مناطق ساحلی زمستانی معتدل همراه با برف کمی دارند، در حالی که مناطق داخلی دارای زمستانی سرد همراه با برف زیاد می باشند. از سوی دیگر، مناطق داخلی اغلب دارای تابستانی گرم و خشک می باشند. در غرب نروژ باران بیشتری از شرق نروژ می بارد. در امتداد ساحل و بە ویژە در پاییز باد زیادی می وزد.

تفاوتهای زیادی هم در میزان روشنایی در روز میان شمال و جنوب کشور وجود دارد. هر چه بیشتر بە طرف شمال برویم روزها در زمستان کوتاه تر می شوند. در هامرفست، کە شمالی ترین شهر اروپا در خشکی می باشد تقریبا دو ماه در زمستان تاریک می باشد. در این دو ماه به طور کلی روشنایی در روز وجود ندارد. اما در تابستان وضعیت کاملا برعکس می باشد. در تابستان خورشید در وسط شب می درخشد! به‌ این خورشید نیمه‌ شب می گویند
Midnattssol

در بخش های جنوبی کشور هم نیز تفاوت های زیادی بین طول روز در تابستان و زمستان وجود دارد. اما در مناطق جنوبی نە تاریکی دائم و نە خورشید نیمه‌ شب را داریم.

این دایره‌ قطبی می باشد كه‌ به‌ فاصله‌ كمی از شمال شهر مو ایرانا عبور می كند، مرز مناطق دارای تاریكی و خورشید نیمه‌ شب را مشخص می كند.

آمار

درجە حرارت

بالاترین درجە گرما کە تاکنون در نروژ ثبت شدە ٣٥،٦ درجە سانتیگراد می باشد (نسبین، ٢٠ جولای ١٩٧٠)

پائین ترین درجە گرما کە تاکنون در نروژ ثبت شدە ٥١،٤ درجە سانتیگراد زیر صفر می باشد (کاراشوک، اول ژانویە ١٨٨٦)

جریانهای اقیانوسی معتدل

هر چند کە نروژ بسیار در شمال واقع گردیدە، اما آب و هوای نروژ از بسیاری از مناطق شمالی دیگر در جهان معتدلتر می باشد. این دلیل جریان های اقیانوسی می باشد از خلیج مکزیک در آمریکای مرکزی منشع گرفتە و تا سواحل نروژ جریان پیدا می کنند و گرما تولید می کنند.